Strateginen partneri

Communication Pro:n tehtävänä on auttaa asiakkaita hallitsemaan paremmin valtavia kuva- ja tiedostomääriä mielekkäästi. Liikeideamme perustuu asiakkaidemme työnkulun tehokkuuden ja henkilöstön osaamistason nostamiseen, jonka ansioista yritys saa täyden hallinnan aineistoille.  Yhdistämme toimintaprosessit, sisällöt ja teknologiat asiakkaidemme toimintaa kehittävällä tavalla. Toimintamme pohjana on tarjota asiakkaalle työskentelytavat, jotka ottavat huomioon nykypäivän vaativat tarpeet.

Tarpeeseen sopivat tuotteet ja palvelut

Käytettävien ohjelmistotuotteiden valinnassa huomioimme asiakkaan tämänhetkiset tarpeet sekä tulevaisuuden kasvusuunnitelmat. Käymme  läpi asiakkaiden kanssa määrittelyprosessin, jonka tavoitteena on aikaansaada toimiva rakenne kaikille digitaalisille aineistoille.  Palvelun ja rakenteen suunnittelussa ja toteutuksessa huomioidaan palvelun käyttäjät sekä palvelun tavoitteet ymmärrettävässä muodossa. Luonnollisesti myös asiakkaan käytettävissä oleva budjetti on tärkeä osa valittaessa kustannustehokasta, mutta silti laadukasta ratkaisua.

Ammattimainen käyttöönottopalvelu

Huolehdimme aineistoprojektin onnistumisesta ja tämä palvelu luo pitkäaikaisen toiminnan edellytykset asiakkaan tilaamalle aineistonhallintapalvelulle. Olemme yli 20 vuoden kokemuksella kehittäneet käyttöönottopalvelumme sopimaan eritasoisten asiakastarpeiden ja kohteiden määrittelyyn, suunnitteluun ja konsultointiin.

Tukipalvelu osaavissa käsissä

Tukenasi on Communication Pro:n IT-asiantuntijoita, ohjelmointiasiantuntijoita sekä erilaisiin graafisiin palveluihin perehtyneitä ihmisiä. Tekniset mahdollisuudet kasvavat jatkuvasti uusien laitteiden, menetelmien ja toteutustapojen myötä. Communication Pro:n tekniset osaajat seuraavat herkeämättä uusia kehityssuuntia.  Vuosien kokemus hyväksi havaituista käytännöistä korostuu myös tiedosta mistä olemassa olevat toteutusmallit koostuvat. Henkilöiden haluun pysyä ajantasalla auttaa asiakkaitamme arvioimaan minne olemme menossa.  Asiakkaillemme tarjoamme jatkuvaa tukea. On samantekevää tavitsetko toiminnallisuuksia tai tuotekehitystä, olemme aina valmiita auttamaan!

Turvallinen aineistonhallintaratkaisu

Communication Pro:n toteuttamat aineistonhallintapalvelut ovat nyt ja tulevaisuudessa teknisesti kilpailukykyisiä, jatkokehitettäviä ja laajennettavissa tarpeen mukaan. Meillä on käytössämme lisäksi laaja määrä yhteistyökumppaneita ja ohjelmistokehittäjiä sekä integraattoreita tukemaan asiakkaamme eri yksilöllistä palveluntarvetta.

Kokemuksestamme on sinulle hyötyä

Toteutamme vankalla kokemuksella käyttäjälähtöisiä aineistonhallintapalveluja. Vuosien aikana tekemämme työ on koulinut meistä alamme todellisia asiantuntijoita. Digitaalisen aineistonhallinnan valjastaminen osaksi yrityksen markkinointirunkoa tarjoaa parempia keinoja kohdistaa ja tehostaa markkinointiviestintää oikeille kohderyhmille.

kokemusvuosia yli 20

Varaa aika

Miten voimme auttaa? Tapaamme mielellämme sinut selvittääksemme tarpeenne. Olemme vakuuttuneita siitä, että kaikki yritykset hyötyvät aineistonhalinnan käytöstä.

SoitaLähetä viesti