Case Tikkurila

Case Tikkurila

Tikkurila Oyj on Vantaan Tikkurilassa sijaitseva johtava pohjoismainen maalialan pörssiyritys, jonka tuotteet valmistetaan tarkoin valituista raaka-aineista korkeimpien laatuvaatimusten mukaisesti. Noin kymmenessä maassa toimivat 3 000 työntekijäämme haluavat luoda kestävää tulevaisuutta merkityksellisten pintojen avulla.

Tikkurilalla on kaksi kansainvälistä strategista brändiä, jotka ovat Tikkurila ja Beckers. Näiden lisäksi Tikkurilalla on useita taktisia alueellisia ja paikallisia brändejä. Kukin brändi on tyypillisesti kohdistettu tiettyyn asiakassegmenttiin sekä tiettyyn hinta- ja laatuluokkaan.

”Käytämme Cumulus Enterprise aineistopankkia päivittäin yhteistyökumppaneidemme kanssa. Välitämme sen avulla yrityksemme kuvia, logoja jne. toimittajille, jälleenmyyjille sekä muille sisaryhtiöille. Kaikki valokuvamme ovat kuvapankissa helposti saatavilla ja jaettavissa myös omiin järjestelmiimme.”

-Mirkka Lempiäinen, markkinointi, Tikkurila Oyj

Olemme ottaneet käyttöön myös useita tietokantoja joista osassa hallinnoimme myös painoaineistojamme ja niiden liikennettä mm. eri painotaloille. Tässä auttaa myös kuvapankin hyvä versionhallinta/versiohistoria, jolloin voimme mm. nähdä tuotteiden edelliset versiot jne. Aineistopankki on myös integroitu suoraan PIM ja CMS-järjestelmiimme. Aiomme ottaa käyttöön aktiivisesti myös kommentointi/työnkulku työkalun helpottaaksemme toimimista ulkopuolisien yhteistyökumppaneiden kanssa.

Asiakas
Tikkurila Oyj