Posts filed under: Referenssi

Case Planmeca sv

Planmeca-gruppen är en finländsk producent av hälsoteknologiprodukter. I Planmeca-gruppen ingår också andra tillverkande företag utöver en distributionskedja bestående av fjorton handelsbolag i olika länder. Vid administreringen av produktbilder samt delning av... Read More

Case Mumin

"Som en liten organisation ville vi med att outsourca lösningen, försäkra oss om kunnig administrering och stöd till lösningen. Vi använder MediaBanken till distribution av vårt material till olika intressegrupper... Read More

Case Serlachius museer

"Vi är mycket nöjda med samarbetet med Communication Pro. Detta samarbete har pågått i snart 10 år!" -Samlingsplanerare Leena Leiman Serlachius-muserna.... Read More

Case Outotec.com

Som världsledande leverantör av mineral- och metallprosesseringteknologier har Outotec under årtionden utvecklat flera banbrytande teknologier . Företaget erbjuder också innovativa lösningar för behandling av industriellt vatten, nyttjande av alternativa energikällor samt... Read More