Moomin Characters Oy Ltd är enheten som administrerar de officiella Mumin-produkternas varumärken. Alla karaktärer och illustrationer av Mumin-figurerna är registrerade varumärken i hela världen. Koordinationen med  över 450 licensförvaltare över hela världen förvaltas med hjälp av MediaBanken.

Mumin distribuerar varumärkets licensbara material via webben över hela världen till agenter och hundratals samarbetspartner. Arbetsflödet underlättas av en lätthanterbar administrering av roller i MediaBank-databasen.

”Som en liten organisation ville vi med att outsourca lösningen, försäkra oss om kunnig administrering och stöd till lösningen. Vi använder MediaBanken för distribution av vårt material till olika intressegrupper samt för arkivering.”

– Pekka Halonen Moomin Characters Ltd.

Med en omfattande sökordsstruktur säkerställs att man hittar de rätta bilderna fort. Innehållets samt gränssnittets fullt flerspråkiga uppbyggnad möjliggör en smidig användning internationellt. Tack vare den effektiva och noggranna zoomfunktionen kan konstnärens handspråk ses fullständigt vid valet av rätt bild.

Allt utställningsmaterial som kan utlånas finns i en egen databas, där administratörerna och samarbetspartnerna  kan se tavlornas och föremålens bokningsläge då de planerar kommande utställningar.

I Tove Janssons fotogalleri finns bilder av Toves liv och familj under årens lopp.