Gösta Serlachius konststiftelse upprätthåller två Serlachius museer, vars bådas rötter finns i den pappersbrukande och konstsamlande Serlachius släktens, i skogsbolagens samt i pappersbygdens historia. Konststiftelsen egna samlingar hör till Nordens största privata  konstsamlingar.

Till samlingarna hör också Serlachius-bolagets dokument samt fotografi material, en bred samling av arkitektritningar och en föremålssamling.

Cumulus har en central roll i administrationen av museets arkivsamlingar. Museets föremålssamling och allt digitalt arkivmaterial sparas i Cumulus databaser. Varje samlingsdatabas är skräddarsydd att passa in till i fråga varande ämnesområde.  Noggrant uppgjorda databaser med lätta sökfunktioner säkerställer ett flexibelt sök av  information och underlättar därmed forskning möjligst väl. Det går fort och lätt att hitta materialet som behövs och dess platsinformation från arkivet.

”Vi är mycket nöjda med samarbetet med Communication Pro. Detta samarbete har pågått i snart 10 år!”

-Samlingsplanerare Leena Leiman Serlachius-museerna.

Med Cumulus har vi förbättrat tillgången till samlingar med skilda samlingsdatabaser via webben.

Via webben gjordes skilt en publicering av en kartsamling som erbjuder publiken en möjlighet att bekanta sig med Mänttäs utveckling från 1600-talet till nutiden via kartor.  Med 200% zoomningsfunktion på webben kan man noga studera detaljer i kartorna. Se http://serlachius.fi/fi/kokoelmat/karttajulkaisu/