Som världsledande leverantör av mineral- och metallprosesseringteknologier har Outotec under årtionden utvecklat flera banbrytande teknologier . Företaget erbjuder också innovativa lösningar för behandling av industriellt vatten, nyttjande av alternativa energikällor samt inom kemiska industrin. Outotecs bilder organiserades och gjordes tillgängliga för användarna.  Bilderna hittas nu lätt via det visuella webb-gränsnittet och med hjälp av sökfunktioner.

Outotec sökte en lösning för hantering och distribuering av stora mängder av bildfiler. Med Cumulus verktygen fick vi ett visuellt gränssnitt till materialet, som också kunde begränsas enligt olika sökkriterier. En viktig aspekt med Cumulus lösningen var att Outotec fick allt detta utan att användarna behövde lära sig ett nytt sätt att spara sina filer.

”Vid Outotec i Björneborg produceras mycket bildmaterial. Bilderna sparas i normala mappar och bilderna är svåra för användare att hitta och komma åt senare. Som lösning på detta problem föreslog vi Cumulus, med vilken man kan skanna hela digitala materialet automatiskt till ett visuell gränssnitt och utnyttja redan existerande strukturer i namngivningen av filerna som hjälp vid sökningar.”

– Kai Hietala, ICT specialist, Outotec

Användarna har också en möjlighet att ladda endast den delen av bildfilen som de behöver. Tack vare denna funktion behövs ingen bildbehandling mera på användarens arbetsstation.