Case Wenell

Case Wenell

Wenell är ett av Nordens främsta utbildnings- och konsultföretag inom Project Management. Våra utbildningar spänner från korta workshops till program som löper över lång tid. Vi utvecklar eget utbildningsmaterial anpassat för olika målgrupper. Detta material har vi oftast tryckt i egen regi.

Sedan några år levererar vi allt större andel av utbildningarna online, en utveckling som naturligtvis gick från att vara en liten del till att bli helt dominerande i och med pandemin.

Vi har tittat på olika sätt att distribuera vårt utbildningsmaterial online. Utmaningen var att hitta en lösning som är enkel för våra kursdeltagare samtidigt som vissa delar av materialet är unikt och skyddas av upphovsrätt.

”Vi valde MagNet e-Publishing då tjänsten uppfyller våra krav på ett bra sätt. Då vi genomför utbildningar via en plattform som MS Teams, zoom eller liknande kan deltagarna enkelt följa med i kursmaterialet, det är enkelt för oss lärare att direkt hänvisa till fördjupningstexter och liknande. Det är också enkelt för oss att skapa och distribuera kundanpassat kursmaterial.”

– Jan Öhman, Styrelseordförande, Wenell Management AB

Pandemin har inneburit att vi levererar utbildning online, vilket i sin tur medför att vi får en mycket större spridning av deltagarna. Vi har oftast med deltagare från flera olika länder och t.o.m. från olika världsdelar. Denna utveckling gör att vi själva reser betydligt mindre och att behovet av att skicka tryckt kursmaterial runt jorden i stort sett upphört.

En nödvändig del i denna utveckling har varit möjligheten att distribuera kursmaterial enkelt och säkert – det uppfyller MagNet e-Publishing.

Läs mera om MagNet e-Publishing tjänsten på adressen www.virtualmagnet.eu

Prova gratis!

Asiakas
Wenell Management AB
Kategoria