Projects filed under: Yliopistot Koulut

Wenell är ett av Nordens främsta utbildnings- och konsultföretag inom Project Management. Våra utbildningar spänner från korta workshops till program som löper över lång tid. Vi utvecklar eget utbildningsmaterial anpassat för olika målgrupper. Detta material har vi oftast tryckt i...

Asiakas

Wenell Management AB
Kommunikationsenheten vid Åbo Akademi är liten men arbetar effektivt med universitetets kommunikation. Till enhetens uppdrag hör bland annat att synliggöra universitetets verksamhet, såväl internt som externt. Bilder är en allt viktigare del av kommunikationsverksamheten, de används dagligen i publikationer, på...

Asiakas

Åbo Akademi