Case Forssa Print

Case Forssa Print

Tänä päivänä Forssan Kirjapaino -konsernin tilauspaino on täyden palvelun painotalo, joka tuottaa sekä kotimaisille että kansainvälisille asiakkailleen korkealaatuisia painotuotteita. Painolaitokset sijaitsevat Forssassa ja Tampereella sekä myyntikonttorit Helsingissä, Tukholmassa ja Moskovassa.

Koska lehtituotannossa käytetään valtavia kuvamääriä, ja jokainen kuva on käsiteltävä painokuntoon, kuluu kuvankäsittelyvaiheessa valtavasti työaikaa ja rahaa. Kova kilpailutilanne asiakkaista ja samalla paine pienentää kuluja, on ollut tärkeä syy tehostaa kuvankäsittelyn työvaihetta automaatiotyökaluilla.

”Forssa Print panostaa automaattiseen kuvatuotantoon. Binuscan IPM-Service tarjoaa tasalaatuista painojälkeä asiakkaan vaihtelevista kuvista”

– Laatu- ja kehityspäällikkö Jorma Aaltonen

Binuscanin IPM Service autorepro ratkaisulla Forssa Print tarjoaa asiakkailleen joustavaa asiakaspalvelua ja henkilökunnalle mahdollisuuden nopeaan ja tasalaatuisten kuvien tuotantoon. Asiakkaan originaalista kun originaalista saadaan automaattisesti tuotettua oikenväristä ja tasalaatuista painojälkeä ilman aikaavievää manuaalista kuvakäsittelyä. Tämä tuotantomalli keventää lehtituotannon kustannusrakennetta samaan aikaan kun laadunvalvonta kuvatuotannossa hoituu automaattisesti.

Asiakas
Forssan Kirjapaino Oy