Media-alalla hyödynnetään jo koneoppimista sisällön tuotannossa. Sisällön ja tekstin automaattinen tuottaminen valmiista koneoppimiseen perustuvista pohjista on jo tätä päivää. Kun jokin aihe, tuote tai tapahtuma on ajankohtainen, voi botti tutkia eri artikkeleita netissä ja itse tehdä yhteenvedon tärkeimmistä tekijöistä ja tarjota tuloksen artikkelin muodossa ja vaikkapa bulleteina monikielisesti ilman että journalisti osallistuu kirjoittamiseen lainkaan.

Toimittajan rutiinityöt ja kohdistetut jakelut

Sisältöjen pitää tänään olla toteutettavissa ja julkaistavissa pikaisesti, kun tarve esiintyy. “Markkinat vaativat tehokasta ja kustannustehokasta mediapalvelua”, kun kaiken pitää olla kaikille tässä, heti ja nyt. Tekoäly palvelee toimittajia ja viestinnän ammattilaisia työssään vähentämällä rutiininomaisia tehtäviä. Tuloksena palvelulle on tiedon hyvä käytettävyys, julkaisun nopeus ja helppous koneoppimisen avustuksella.

Tekoälyä valjastetaan tänään tiedon tulvan kautta syntyneen ihmisten ähkyn vähentämiseen kohdistamalla tiedon tarjontaa paremmin. Ähky passivoi jo nyt suurta osaa ihmisistä ja laajasta infosta ei enää jakseta olla kiinnostuneita. Automaatiot digitaalisessa sisällöntuotannossa ja kuvantunnistuksessa olivat vain vuosi sitten vielä outoa mutta ovat nyt tulleet jäädäkseen.

Lue lisää mediapankkien kuvantunnistuksesta