CollectionPro CMS

Moderni tiedonhallinnan ratkaisu

CMS + DAM palvelu = kokoelmanhallinta ja mediapankki.

Keskitä kaikki aineistosi yhteen paikkaan.
Sovellus on suunniteltu työkaluksi verkostoituneeseen maailmaan.

CollectionPRO CMS kokoelmien hallintatyökalu

PalvelutCollectionPro › CMS

Kokoelman- ja sisällönhallintasovellus

Monipuolisten ja helppokäyttöisten CollectionPro -kokoelmahallintajärjestelmien avulla historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen arkistot ovat museoiden ja tutkijoiden sujuvassa käytössä.

Kokoelmanhallintajärjestelmä CollectionPro toimitetaan museoille joko on-premise versiona asiakkaan palvelimelle tai vaivattomasti SaaS-mallilla, jolloin kaikki tekninen ylläpito jää Communication Pro:n huoleksi.

Monimuotoista sisällönhallintaa

Kokelmanhallinnan metatietomalli kaikelle datalle on Museoviraston luettelointiohjeen (SPECTRUM-standardi) mukainen, mikä takaa yleiseurooppalaisen yhteensopivuuden luetteloidulle esineille. Sovelluksissa on luettelointiohjeen mukaiset toimenpiteet diariointiin, objektien käsittelyyn, kuten lainoihin, näyttelyihin ja konservointiin.

Objektit

Sovellukseen voi tallentaa museoiden erityyppisten aineistojen tietovarannot (mm. esineet, valokuvat, arkistoaineistot, AV-aineistot, taideteokset, kirjastokirjat, erillisaineistot). Sovellus mahdollistaa aineistojen massasyötön. Objektikokonaisuuksien massamuokkaus tukee yksittäisten objektien ja objektikokonaisuuksien hierarkkista luettelointia.

Joustava tiedon- ja medianhallinta

CollectionPro:n intuitiiviset ja käyttäjäystävälliset käyttöliittymät auttaa sinua saamaan työsi valmiiksi hallitusti ja nopeasti. Prosessipohjainen kokoelmanhallintasovellus sisältää tehokkaat tiedonkeruu- ja jakamisominaisuudet mukaan lukien rikastetut mediatiedostot.

Kulttuuriperinnön hallintaa eri toimijoille yhteiskunnassa

Digitaalinen luettelointi taide-, historiallisten ja paikallismuseoiden toiminnassa on arkipäivää museon työntekijöille, mutta taidetta ja historiaa löytyy yhtälailla kuntien, yritysten ja säätiöiden kätköistä. Koska tarpeet eri organisaatioissa ovat niin erilaiset, tarvitaan tehokas ohjelmistoratkaisu joka palvelee sekä perinteisiä museoita että muita toimijoita kuten yritykset, kunnat ja säätiöt.

Kerro tarinasi maailmalle – Esittele kokoelmasi omilla verkkosivuilla sekä Finna-palvelussa

Digitaaliset sisällöt voidaan siirtää verkkojulkaisuina Finna-hakuportaaliin ja Europeanaan.

Sovellusten sisällöt saadaan haettaviksi suomalaismuseoiden kokoelmien Finna-hakuportaaliin rajapinnan kautta. Kokoelmanhallintajärjestelmistä on OAI-PMH-rajapinta Finnaan, joten voimme toteuttaa kokoelmanne haettavaksi myös sitä kautta.

Sisältö- ja historiatiedot digitaalisesti maailmalle

Toimivat tiedonhallinnan työnkulut tarjoavat arkistoitavat aineistot löydettäviksi. Verkkonäyttelyt, myös mobiilikäytössä, ovat moderni tapa esitellä museon viestiä kotisivuilla ja käyttää kokoelmia mielenkiinnon herättäjänä.

Konfiguroidaan tarpeiden mukaan

Kokoelmanhallintajärjestelmät konfiguroidaan aina asiakkaiden tarpeiden ja toiveiden mukaan. Asiakkaat pääsevät itse vaikuttamaan esimerkiksi siihen, mitä metatietoelementtejä objektien kuvailussa käytetään. Metatietolomakkeet voidaan tehdä erilaisiksi eri objekteille, jolloin tiedot vastaavat paremmin kuvailtavaa objektia. Sovelluksen datamigraatiovaiheessa tehdään mäppäys sovellettaviin kenttiin.

Toimivat haut säästävät aikaa

Kokoelmanhallintajärjestelmän selkeät käyttöliittymät ja asiakkaiden toiveiden mukaan tehdyt metatietolomakkeet tehostavat museotyöntekijöiden työntekoa.
Järjestelmässä on myös monipuoliset hakuominaisuudet, joiden avulla haluttu tieto löytyy vaivattomasti. Hakuja voi tehdä perinteisten hakulomakkeiden avulla tai fasettihakuna, jolloin hakua voi tarkentaa vähitellen.

Tehokas API integraatiota varten

Rest-rajapinnan avulla voidaan rakentaa yhteyksiä toisten järjestelmien rajapintoihin kuten esim. tiedon kerääminen KDK-järjestelmään pitkäaikaisen säilyttämisen tiedostomuodossa (PAS).

Järjestelmä linkittyy museoiden yhteiseen tietokantaan Finnaan ja mahdollistaa näyttelyobjektien tietojen helpon viennin sinne. Järjestelmä tukee myös ontologioita sekä luetteloinnissa että hauissa, ja tällä hetkellä CollectionPro on liitetty Finto.fi-palvelun ontologioihin.

Hyödynnä paikkatietoja visuaalisesti

CollectionPro mahdollistaa kulttuuriympäristökohteiden paikkatiedon rikastamisen GeoData-paikkatietotuotteilla. Järjestelmä tarjoaa myös visuaaliset karttanäkymät alueista ja suorat linkit objekteihin ja niiden metatietoihin. Tiedot tallennetaan GeoJSON tiedostomuodossa, joka tukee esim. pisteitä, viivoja ja monikulmioita.

Hallitse museon mediatiedostot CollectionPro-palvelulla

CollectionPro-kokoelmahallintajärjestelmällä hallitaan museoiden kokoelmiin kuuluvia aineistoja ja niiden teknisiä, rakenteellisia ja hallinnallisia metatietoja sekä keskeisiä kokoelmatyön prosesseja. Sovellukseen tallennetaan kokoelmiin liittyvät kuvailu-, historia- ja alkuperätiedot, niiden hankinnan, hallinnan, ylläpidon ja käsittelyn tiedot, aineistojen käyttöön liityvä dokumentaatio sekä aineistoihin liittyvien oikeuksien tiedot.

CollectionPro tarjoaa luetteloinnin lisäksi mm. kokoelmat, arkistot, kirjastot, verkkojulkaisut, konservoinnin, verkkokaupan, sisällönhallinnan ja digitaalisen aineistonhallinnan. Sovellus on kaikkien tarvitsevien käytössä ilman käyttäjämäärärajoituksia ja toimii kaikilla laitteilla! Täydellisesti räätälöitävissä oleva sovellus.

Kokoelmanhallintajärjestelmällä hallinnoidaan hankintaerien, valokuvien, esineiden, taideteosten, arkistoaineistojen, kulttuuriympäristötiedon, toimija- ja osapuolitietojen ja julkisten veistosten sekä julkisen taiteen muodostamaa kokonaisuutta, joka voi sisältää valtavasti objekteja. Järjestelmä tukee myös teksti-, video- ja äänitietueita.

Sovellukseen voi viedä teoskuvia, teosten kuntoa ja konservointitoimenpiteitä koskevia tietoja, hankinta- ja vakuutustietoja sekä myös suunnitella uusia teossijoituksia. Palvelulla tiedät missä ja millaisessa kunnossa teokset ovat. CollectionPro:hon voi kirjata teosten siirtämiseen, suojaamiseen, ripustamiseen, kuljetuksiin, varastointiin, näyttelyihin ja lainaamiseen liittyviä tietoja.

Toteutamme verkkonäyttelyitä, jotka yhdistävät saumattomasti ja dynaamisesti tiedon julkaisemisen verkkosivustolle ja intranettiin. Taidekokoelmien markkinointiin kuuluu lähes poikkeuksetta viestintää, johon tarvitaan valokuvia, videoita ja esitteitä eri viestintäkanaviin. Toteutuspohjana käytetään DAM- tai microCMS-ominaisuuksia. Verkkonäyttelyt, myös mobiilikäytössä, ovat moderni tapa esitellä museon viestiä kotisivuilla ja käyttää kokoelmia mielenkiinnon herättäjänä.

Tarjoamamme palvelut museoille

Autamme museoita olemaan vahvasti läsnä digitalisoidussa maailmassa. Kokoelmat, arkistot,
virtuaaliset näyttelyt aina kätesi ulottuvilla!

Communication Pro tarjoaa laajan erilaisille museoille,
säätiöille, kunnille ja yrityksille suunnatun ohjelmistopaletin ja
työkalut digitaaliseen läsnäolon toteuttamiseksi, objektien
arkistoinnille ja verkkojulkaisemiselle.

Huolehdimme projektin onnistumisesta alusta loppuun, eikä sinun tarvitse jäädä yksin tämän jälkeen.

  • Määrittely yhdessä asiakkaan kanssa
  • Migraatio
  • Koulutus ja konsultointi
  • Räätälöinti
  • Intergrointi muihin sovelluksiin
  • Tekninen tuki

Lue lisää palveluistamme

Toimitusprosessi

Toimitusprojekteihin kuuluu aina Communication Pro:n asiantuntijoiden koulutus asiakkaiden pääkäyttäjille sekä materiaalin siirto (datamigraatio).

Communication Pro:n vankka kokemus tiedonhallinnan eri osa-alueista takaa sinulle luotettavan yhteistyökumppanin tukemaan siirtymistäsi uuteen arkistoon, mahdollisimman helposti. Olemme toteuttaneet migraatioita useista eri järjestelmistä.

SaaS tai omalle palvelimelle

CollectionPro on yksityinen kotimainen SaaS-pilvipalvelu, joka perustuu luotettavan modulaariseen ohjelmistoratkaisuun Communication Pro:n hallitsemalla palvelimella kotimaassa. Tiedät aina missä tiedostosi sijaitsevat fyysisesti. Sinun ei tarvitse kantaa huolta siitä, että tiedostot päätyisivät ei-toivottuun sijaintiin. Voit hankkia sovelluksen myös omalle on-premise tai vuokrapalvelimelle, tai hallitsemallemme palvelimelle kotimaassa.