QI kokoelman- ja sisällönhallinta

QI kokoelman- ja sisällönhallinta

Järjestelmässä hallinnoidaan diariointia, konservointia ja
logistiikkaa sekä näyttely- ja lainaustoimintaa.

Lue lisää
Varaa kalenterista aika tapaamiselle

Suunniteltu järeisiin kokoelmanhallinnan toteutuksiin

Täydellisesti räätälöitävissä oleva Qi-sovellus myös hierarkkisten arkistojen hallintaan.

Qi Spectrum -partneri

Qi:n valmistaja Keepthinking on Spectrum-partneri ja Qi on Spectrum 5.0 -yhteensopiva. Qi tarjoaa luetteloinnin lisäksi mm. kokoelmat, arkistot, kirjastot, verkkojulkaisut, luetteloinnin, konservoinnin, verkkokaupan, sisällönhallinnan ja digitaalisen aineistonhallinnan. Sovellus on kaikkien tarvitsevien käytössä ilman käyttäjämäärärajoituksia ja toimii kaikilla laitteilla!

Joustava tiedon- ja medianhallinta

Qi-sovellus auttaa keskisuuria ja suuria museoita sekä kulttuurisäätiöitä ottamaan kaiken irti tiedoistaan, kokoelmistaan ja sisällöstään. Tämä toteutuu erinomaisella sisällön- ja kokoelmanhallintajärjestelmällä, johon yhdistetään korkeatasoinen suunnittelu ja strategioita yleisön sitouttamiseen.

Luettelointi

Qi-kokoelmahallintajärjestelmällä hallitaan museoiden kokoelmiin kuuluvia aineistoja ja niiden teknisiä, rakenteellisia ja hallinnallisia metatietoja sekä keskeisiä kokoelmatyön prosesseja. Sovellukseen tallennetaan kokoelmiin liittyvät kuvailu-, historia- ja alkuperätiedot, niiden hankinnan, hallinnan, ylläpidon ja käsittelyn tiedot, aineistojen käyttöön liityvä dokumentaatio sekä aineistoihin liittyvien oikeuksien tiedot.

Objektit

Sovellukseen voi tallentaa museoiden erityyppisten aineistojen tietovarannot (mm. esineet, valokuvat, arkistoaineistot, AV-aineistot, taideteokset, kirjastokirjat, erillisaineistot). Sovellus mahdollistaa aineistojen massasyötön. Objektikokonaisuuksien massamuokkaus tukee yksittäisten objektien ja objektikokonaisuuksien hierarkkista luettelointia.

Hankintaerät

Kokoelmanhallintajärjestelmällä hallinnoidaan hankintaerien, valokuvien, esineiden, taideteosten, arkistoaineistojen, kulttuuriympäristötiedon, toimija- ja osapuolitietojen ja julkisten veistosten sekä julkisen taiteen muodostamaa kokonaisuutta, joka voi sisältää valtavasti objekteja. Järjestelmä tukee myös teksti-, video- ja äänitietueita.

Toimitusprosessi

QI-kokoelmahallintajärjestelmä voidaan hankkia joko SaaS-palveluna tai ns. on-premise-järjestelmänä paikallisesti asennettavaksi. Järjestelmä voi olla osin myös yhteiskäyttöinen esimerkiksi kaupungin tai kunnan kaupunkiympäristön toimialan kanssa.

Ota yhteyttä jo tänään

Onko sinulla 30 min aikaa ja haluat tietää lisää?
Varaa sinulle sopiva aika kalenterista niin esittelemme palvelun ja miten se istuu teidän tarpeisiinne.

VARAA AIKA

He valitsivat Communication Pro:n

Asiakkaamme ovat usein menestyviä oman alansa ammattilaisia. Heidän näkemystensä omasta liiketoiminnastaan ja tavoitteistaan sekä osaamisensa avulla rakennamme heille sopivan aineistonhallintapalvelun. Tämän toimintamallin hyöty on, että se parantaa asiakkaidemme kommunikointia ja tukee heidän liiketoimintaansa tarjoamalla parempia asiakaskokemuksia heidän asiakkailleen.