Qi – kokoelmanhallintaratkaisu

Qi – laajaan kokoelman- ja sisällönhallintaan

Edistyksellinen Qi sovellus on rantautunut Suomeen!

Suomen museoille tarjotaan nyt moderni ja edistyksellinen QI -kokoelmanhallintaratkaisu, joka tarjoaa paljon enemmän kun mikään muu markkinoilla oleva kokoelmanhallintasovellus.

Communication Pro on aloittanut yhteistyön englantilaisen Keepthinking yhtiön kanssa, joka on toimittanut museoille yli 200 Qi-sovellusta maailmassa. Qi sovellus toimii suomen kielellä ja huipputeknologian ansiosta käyttöliittymä on äärimmäisen selkeä, nopea ja tukee saavutettavuuskriteereitä jo nyt.

Keepthinking on Spectrum partneri ja Spectrum 5.0 yhteensopiva Qi tarjoaa luetteloinnin lisäksi mm. kokoelmat, arkistot, kirjastot, verkkojulkaisut, luetteloinnin, konservoinnin, verkkokaupan, sisällönhallinnan ja digitaalisen aineistonhallinnan. Sovellus on kaikkien tarvitsevien käyttössä ilman käyttäjämäärärajoituksia ja toimii kaikilla laitteilla!

Julkaise suoraan kaikkialle

Qi:n kanssa työskentelet suoraan verkossa ja muutokset astuvat voimaan reaaliaikaisesti. Kokoelmasi ja sisältösi ei tarvitse erikseen viedä verkkosivuille. Se on livenä heti kun näin päätät, eikä järjestelmien väliin tarvita väliohjelmistoja.

Qi = Kokoelmanhallinta + Sisällönhallinta + Aineistonhallinta + Tapahtumanhallinta / lipunmyynti + Verkkokauppa + Lahjoitukset + Kävijätilastot + …

Qute = Qi:n täysin integroitu mobiilisovellus joka sallii kokoelman ylläpitäjät rekisteröimään esineiden siirtoja suoraan heidän iOS tai Android laitteilla. Sovelluksessa on käyttäjäystävällinen käyttöliittymä joka pohjautuu uusimpiin verkkostandardeihin ja avoimen lähdekoodin teknologioihin.

Keepthinkingin tavoitteet

Tavoitteena on auttaa pieniä, keskisuuria ja suuria museoita, kokoelmia ja kulttuurisäätiöitä ottamaan kaiken irti heidän tiedoista, kokoelmista ja sisällöstä. Tämä toteutuu erinomaisella sisällön- ja kokoelmanhallintajärjestelmällä johon yhdistetään korkeatasoinen suunnittelu ja strategioita yleisön sitouttamiseen.

Erikoisalueet: Interaktiivinen suunnittelu, Ohjelmistosuunnittelu ja – kehitys, Online museot, Kokoelmanhallintajärjestelmät, CMS-järjestelmät, Tietokantasuunnittelu.

Luettelointi

QI-kokoelmahallintajärjestelmällä hallitaan museoiden kokoelmiin kuuluvia aineistoja ja niiden teknisiä, rakenteellisia ja hallinnallisia metatietoja sekä keskeisiä kokoelmatyön prosesseja kuten luettelointia. Sovellukseen tallennetaan kokoelmiin liittyvät kuvailu-, historia- ja alkuperätiedot, niiden hankinnan, hallinnan, ylläpidon ja käsittelyn tiedot, aineistojen käyttöön liittyvä dokumentaatio sekä aineistoihin liittyvien oikeuksien tiedot.

Objektit

Sovellukseen pystyy tallentamaan museoiden eri tyyppisten aineistojen tietovarannot (mm. esineet, valokuvat, arkistoaineistot, AV-aineistot, taideteokset, kirjastokirjat, erillisaineistot) Sovellus mahdollistaa aineistojen massasyöttö ja objektikokonaisuuksien massamuokkaus ja tukee yksittäisten objektien ja objektikokonaisuuksien hierarkkista luettelointia.

Viittaukset tietueiden välillä luodaan relaatioilla, jolloin jokaiselle tiedostolle luodaan oma tietue. QI-Järjestelmä tekee digitaalisen kokoelmahallinnan ja -palveluiden infrastruktuuria helpommin ylläpidettäväksi ja hallittavaksi sekä ohjelmistotasolla keskenään kommunikoivaksi.

Paikkatiedot

Järjestelmään tallennetaan sijainti-, kuvailu- ja historiatietoja kulttuuriympäristöön liittyvistä kohteista, joita voivat olla alueet, rakennukset tai rakennelmat tai niiden yhdistelmät. Paikkatiedot voidaan tallentaa julkisen taiteen teoksista, sijoitetuista taideteoksista, julkisista veistoksista ja valokuvista. Sovellukseen voidaan tallentaa myös alueen paikallismuseoiden kokoelmatietoja.

Hankintaerät ja prosessit

Järjestelmä tukee toimivaa museokokoelmien hankinta- ja hankeprosessia. Järjestelmässä hallinnoidaan eri toimintoja, kuten diariointia, konservointia ja logistiikkaa sekä näyttely- ja lainaustoimintaa. Järjestelmässä voidaan ylläpitää monivuotisia hankintaprosesseja, julkisen taiteen ja julkisten veistosten hankinnat sekä niiden vuosittaiset kustannukset. QI-kokoelmanhallintasovelluksella on tiedossa mitä teoksia kokoelmissasi on, missä ja millaisessa kunnossa ne ovat ja hallitset hankintatietoja ja vakuutustietoja.

Kokoelmahallintajärjestelmällä hallinnoidaan hankintaerien, valokuvien, esineiden, taideteosten, arkistoaineistojen, kulttuuriympäristötiedon sekä toimija- ja osapuolitietojen ja julkisten veistosten sekä julkisen taiteen muodostamaa kokonaisuutta, jossa voi sisältyä valtavasti objekteja. Järjestelmä tukee myös teksti-, video- ja äänitietueita.

Julkaiseminen

QI-kokoelmahallintajärjestelmä mahdollistaa myös aineistojen sähköisen saavutettavuuden ja julkaisemisen museon yleisöjen ja asiakkaiden ja muiden viranomaisten käyttöön. Sovellus mahdollistaa valittujen aineistojen sähköisen saavutettavuuden ja julkaisemisen asiakkaiden, yleisön käyttöön Finna-palvelun kautta. Sovelluksella parannetaan museoiden mahdollisuuksia
osallistaa kulttuuriperintötyöhön mahdollistamalla joukkoistamisen ja tehokkaan asiakaspalautekanavan kehittämisen.

Ontologia

QI tukee museoalalla käytössä olevia luokitus-, asiasanoitus- ja ontologiapalveluita ja siinä on rajapinta FINTO-palveluun Järjestelmästä on helppo rakentaa toimivia yhteyksiä erilaisiin palveluihin avoimen Rest API rajapinnan kautta. Sovellus tukee KDK:n pitkäaikaisen säilyttämisen tiedostomuotoja. Järjestelmällä hallinnoidaan myös erilaista henkilötietoa ja se täyttää EU:n
yleisen tietosuoja-asetuksen vaateet.

SaaS-palveluna tai paikallisesti asennettuna 

QI-kokoelmahallintajärjestelmä voidaan hankkia joko SaaS-palveluna tai ns. On-Premise järjestelmänä paikallisesti asennettavaksi. Järjestelmä voi olla osin myös yhteiskäyttöinen vaikkapa kaupungin tai kunnan kaupunkiympäristön toimialan kanssa.