Kommunikointi visuaalisella aineistolla yleistyy vauhdilla

Olemme ilahtuneita saamastamme positiivisesta palautteesta DAM Helsinki 2016 tapahtumasta 23.11.2016 ja sen  jaetusta sisällöstä aiheena visuaalisten aineistojen tehokas hallinta. Seminaarin kieli oli englanti jota pidettiin järjestäen hyvänä ideana. Osa tilaisuuden yhteenvedosta julkaistaan sivuillamme englanniksi.

Olemme kiitollisia siitä, että saimme koottua puhujiksi asiaan vihkiytyneitä kansainvälisiä alan vaikuttajia, jotka ovat käyttökokemuksen kehittämisen näkijöitä ja tekijöitä. Tavoitteenamme oli esittää eri näkökohtia DAM-maailman kehityksestä ja etenkin miten muualla maailmassa digitaalista murrosta on sovellettu, eikä siis vain paikallisen tason toteutuksia.

DAM Helsinki 2016 seminaari yhdisti asiakkaat, ohjelmisto-toimittajat, partnerit sekä DAM-käyttäjät mahdollistaen verkostoitumisen ja tiedon jakamisen. Asiakascaseja, kohtaaamisia, työkaluja, uusia teknologioita, käytännön vinkkejä sisällönhallintaan ja paljon muuta hyötytietoa tarjottiin huippuammattilaisten johdolla.

Mahtavaa asiakaspalautetta osallistujilta

Osallistujapalautetteista saimme 5-pisteen skaalalla arvosanan 4.5 ja kannanotot vaihtelivat loistavan ja hyödyllisen väliltä. Alla vielä yhden ammattimaisen puhujamme, Martin Schlüterin yhteenveto tilaisuudesta:

“Oli hienoa saada osallistua seminaariin ja verkoistoitua osallistujien kanssa. Käyttäjän kannalta sisältö tarjosi erinomaisen yleiskuvan DAM-markkinoiden nykytilasta ja tulevista haasteista miten hallita digitaalista markkinointia seuraavien vuosien aikana.

Mikä teki asian kiinnostavaksi oli nähdä monta eri näkökulmaa digitaalisesta aineistonhallinnasta ja miten DAM:ia hyödyntämällä voidaan auttaa asiakkaita saavuttamaan tavoitteensa paremmin.

Lisäksi pidin erityisesti siitä miten koko seminaari oli koostettu, eli vähemmän myyntikeskeiseksi vaan enemmänkin informaatiiviseksi ja siten kaikille osallistujille hyödyksi.”

Lopputulemana voimme vetää johtopäätöksen siitä, että tällaiselle seminaarille on selkeästi tarve Suomessa ja että tämän kokemuksen pohjalta voimme jo todeta jatkavamme DAM Helsinki seminaareja vuonna 2017. DAM Helsinki 2016 seminaarin sisällön yhteenveto englanniksi tästä linkistä.

Rolf Koppatz
Communication Pro
Host of DAM Helsinki 2016
www.helsinkidam.com