Alan ammattilaisten keskuudessa suuren suosion saavuttanut Cumulus User Meeting kokoaa Cumulus-käyttäjät kerran vuodessa yhteen. Tapahtumassa kuullaan ja nähdään mitä kaikkea uudet versiot ja palvelut, järjestelmärakenne ja modulit tuovat mukanaan.

CumulusUM

Cumulus User Meeting 2014 tilaisuus keräsi jälleen joukon kuulijoita Sokos Hotel Presidenttiin. Teemana digitaalisen aineiston hallintaa helpottavat ratkaisut. Tilaisuudessa esiteltiin uusia julkaisuselaimia ja pilvipalveluita. Samalla asiakkaat pääsivät vaihtamaan kokemuksia muiden Cumulus-käyttäjien kanssa.

Käyttäjien yleisimpiä hyväksi havaittuja Cumulus käytäntöjä oli kerätty kasaan ja esiteltiin tietoiskujen muodossa. Aiheita mietittiin myös asiakaskokemuksen pohjalta, eli vastaavatko asiakkaan odotukset siihen mitä aineistonhallintapalvelu tarjoaa ja miten aineistonhallintapalvelua tulisi markkinoida tehokkaasti omille ja ulkoisille sidosryhmille.

Päähuomio oli tänä vuonna asiakkaiden työtä keventävät ja toimivat työnkulkuratkaisut sekä keskitetyn aineistonhallinnan hyödyt räätälöydyissä Erp ja CMS integraatiototeutuksissa. Etenkin käyttäjien toteutuneet integraatiot ja hyödylliset automaatiot herättivät kuulijoiden kiinnostuksen.
Lisätietoa ajankohtaisista tapahtumista löytyy osoitteesta www.communicationpro.com