CollectionPro kokoelmanhallinta

Luettelointia, kokoelmanhallintaa ja verkkonäyttelyjä

Hallitse arkistoja, museoita, hankintaeriä, kokoelmia, objektiryhmiä ja erityyppisiä objekteja.

Lataa esite
Varaa kalenterista aika tapaamiselle

Hallitse taide- ja kulttuuriperinnön sisältöjä

Collection Pro ja Collection Pro Starterilla autamme eri kokoisia organisaatioita olemaan vahvasti läsnä digitaalisessa maailmassa.

Kokoelmahallintasovellukset

Monipuolisten ja helppokäyttöisten Collection Pro -kokoelmahallintajärjestelmien avulla historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen arkistot ovat museoiden ja tutkijoiden sujuvassa käytössä. Digitaaliset sisällöt voidaan siirtää verkkojulkaisuina Finna-hakuportaaliin ja Europeanaan.

Sovellusten sisällöt saadaan haettaviksi suomalaismuseoiden kokoelmien Finna-hakuportaaliin rajapinnan kautta. Kokoelmanhallintajärjestelmistä on OAI-PMH-rajapinta Finnaan, joten voimme toteuttaa kokoelmanne haettavaksi myös sitä kautta.

Monimuotoista sisällönhallintaa

Kokoelmanhallintajärjestelmä Collection Pro toimitetaan museoille vaivattomasti SaaS-mallilla, jolloin kaikki tekninen ylläpito jää Communication Pro:n huoleksi. Kokelmanhallinnan metatietomalli kaikelle datalle on Museoviraston luettelointiohjeen (SPECTRUM-standardi) mukainen, mikä takaa yleiseurooppalaisen yhteensopivuuden luetteloidulle esineille. Sovelluksissa on luettelointiohjeen mukaiset toimenpiteet objektien käsittelyyn, kuten lainoihin, näyttelyihin ja konservointiin.

Konfiguroidaan tarpeiden mukaan

Kokoelmanhallintajärjestelmät konfiguroidaan aina asiakkaiden tarpeiden ja toiveiden mukaan. Asiakkaat pääsevät itse vaikuttamaan esimerkiksi siihen, mitä metatietoelementtejä objektien kuvailussa käytetään. Metatietolomakkeet voidaan tehdä erilaisiksi eri objekteille, jolloin tiedot vastaavat paremmin kuvailtavaa objektia. Sovelluksen datamigraatiovaiheessa tehdään mäppäys sovellettaviin kenttiin.

Toimivat haut säästävät aikaa

Kokoelmanhallintajärjestelmän selkeät käyttöliittymät ja asiakkaiden toiveiden mukaan tehdyt metatietolomakkeet tehostavat museotyöntekijöiden työntekoa. Järjestelmässä on myös monipuoliset hakuominaisuudet, joiden avulla haluttu tieto löytyy vaivattomasti. Hakuja voi tehdä perinteisten hakulomakkeiden avulla tai fasettihakuna, jolloin hakua voi tarkentaa vähitellen.

 

Verkkonäyttelyt osana toimitusta

Toteutamme verkkonäyttelyitä, jotka yhdistävät saumattomasti ja dynaamisesti tiedon julkaisemisen verkkosivustolle ja intranettiin. Taidekokoelmien markkinointiin kuuluu lähes poikkeuksetta viestintää, johon tarvitaan valokuvia, videoita ja esitteitä eri viestintäkanaviin. Toteutuspohjana käytetään DAM- tai microCMS-ominaisuuksia. Verkkonäyttelyt, myös mobiilikäytössä, ovat moderni tapa esitellä museon viestiä kotisivuilla ja käyttää kokoelmia mielenkiinnon herättäjänä.

Tehokas API-integraatiota varten

Järjestelmä linkittyy museoiden yhteiseen tietokantaan Finnaan ja mahdollistaa näyttelyobjektien tietojen helpon viennin sinne. Järjestelmä tukee myös ontologioita sekä luetteloinnissa että hauissa, ja tällä hetkellä Collection Pro on liitetty Finto.fi-palvelun KOKO-ontologiaan.
Rest-API-rajapinnan avulla voidaan rakentaa yhteyksiä toisten järjestelmien rajapintoihin kuten esim. tiedon kerääminen KDK-järjestelmään pitkäaikaisen säilyttämisen tiedostomuodossa (PAS).

 

Haluatko lisätietoja CollectionPro ratkaisuista?

Toimitusprosessi

Toimitusprojekteihin kuuluu aina Communication Pro:n asiantuntijoiden koulutus asiakkaiden pääkäyttäjille sekä materiaalin siirto (datamigraatio).

Communication Pro:n vankka kokemus tiedonhallinnan eri osa-alueista takaa sinulle luotettavan yhteistyökumppanin tukemaan siirtymistäsi uuteen arkistoon, mahdollisimman helposti. Olemme toteuttaneet museoaineistojen migraatioita useista eri järjestelmistä.

SaaS tai omalle palvelimelle

CollectionPro on yksityinen kotimainen SaaS-pilvipalvelu, joka perustuu luotettavan modulaariseen ohjelmistoratkaisuun Communication Pro:n hallitsemalla palvelimella kotimaassa. Tiedät aina missä tiedostosi sijaitsevat fyysisesti. Sinun ei tarvitse kantaa huolta siitä, että tiedostot päätyisivät ei-toivottuun sijaintiin. Voit hankkia sovelluksen myös omalle on-premise tai vuokrapalvelimelle, tai hallitsemallemme palvelimelle kotimaassa.

Varaa etätapaaminen

Onko sinulla 30 min aikaa ja haluat tietää lisää?
Varaa sinulle sopiva aika kalenterista niin esittelemme palvelun ja miten se istuu teidän tarpeisiinne.

VARAA AIKA

He valitsivat Communication Pro:n

Asiakkaamme ovat usein menestyviä oman alansa ammattilaisia. Heidän näkemystensä omasta liiketoiminnastaan ja tavoitteistaan sekä osaamisensa avulla rakennamme heille sopivan aineistonhallintapalvelun. Tämän toimintamallin hyöty on, että se parantaa asiakkaidemme kommunikointia ja tukee heidän liiketoimintaansa tarjoamalla parempia asiakaskokemuksia heidän asiakkailleen.