CollectionPro on ratkaisu museoiden kokoelmien hallintaan ja verkkojulkaisemiseen

CollectionPro on ratkaisu museoiden kokoelmien hallintaan  ja verkkojulkaisemiseen

Museoiden arkistoinnin, kokoelmanhallinnan ja verkkojulkaisemisen ohjelmistoratkaisut kaiken kokoisille kokoelmille

Täältä löydät modernit teknologiat ja palvelut, jotka parhaiten tukevat kokoelmiesi hallintatarpeita myös tulevaisuudessa. Sama sovellus tukee kokoelmanhallinnan prosesseja ja verkossa julkaisemista.

Tavoitteenamme on tarjota museoille kokoelmaratkaisuja, joiden avulla voi luetteloida, hallita ja jakaa kulttuuriperintöä maailmalle visuaalisesti.

CollectionPro:n modulaarisella kokoelmanhallintaratkaisulla museot hallitsevat kokoelmiin kuuluvia aineistoja sekä niiden teknisiä, rakenteellisia ja hallinnallisia metatietoja ja keskeisiä kokoelmatyön prosesseja.

Museoiden palvelut kehittyvät

CollectionPro Starter – Pienten kokoelmien hallintaan

CollectionPro Starter -sovelluksen perustaso on suunniteltu myös pienemmille museoille, säätiöille ja gallerioille taidekokoelmien kustannustehokkaaseen luettelointiin, arkistointiin ja sijaintien seurantaan.

CollectionPro Starter on kokoelmankäsittelyratkaisu ja luettelointityökalu pienille museoille. Sovellus generoi automaattisesti eriresoluutioisia katselukuvia parantamaan käyttökokemusta.

CollectionPro – Yksi sovellus monta museota

CollectionPro on järeä kokoelmanhallintaratkaisu, jota tarvitset monen tehtävän suorittamiseen tehokkaasti ja helposti. Hallitse kokoelmasi asiantuntevasti ja jaa ne yhteisösi kanssa virtuaalisesti ja visuaalisesti.

Keskitetyllä luettelointipalvelulla voidaan toteuttaa myös paikallismuseoiden, kuntien alueellisten taidekokoelmien tai muiden ammatillisten erikoismuseoiden kokoelmatietojen tallennuksia. Tämä tekee hankinnasta ja käytöstä kustannustehokkaampaa.

Palvelu objektien luettelointiin

Levytila 25 GB
Ylläpitotunnus 1 kpl
Haku ja suodatus
Tiedostojen jakelu
Objektikohtaiset valmiit lomakkeet
Sijaintitiedot kartalle
Kuvamuunnokset
Finto KOKO-asiasanastot
Mobiiliystävällinen käyttö

Kokoelmien hallintaan

Starter malli +
Levytila 100 GB
Ylläpitotunnuksia tarpeen mukaan
Versionhallinta
Tiedostojen linkitys
Syväzoomaus- tai IIIF-zoomausmahdollisuus
Videoiden konvertointi ja striimaus
YouTube-/Vimeo-videoiden striimaus
Verkkonäyttelyn julkaisumahdollisuus
Mahdollisuus Finnaan liittymiselle

Kokoelmien hallinta

Museoiden kokoelmien hallinta

CollectionPro on museoihin, taidegallerioihin, yritystoimintaan ja yksityisiin taidekokoelmiin suunniteltu uuden sukupolven kokoelmanhallinnan kokonaisratkaisu kaikentyyppisille kokoelmille ja arkistoille.

Ratkaisulla halutaan välttää tilanne, jossa tietoa pitää syöttää moneen eri järjestelmään, eivätkä tiedot siksi pysy ajan tasalla.

Sovellukseen tallentuvat kokoelmaan liittyvät kuvailu-, historia- ja alkuperätiedot, niiden hallinnan, ylläpidon ja käsittelyn tiedot, aineistojen käyttöön liittyvä dokumentaatio sekä aineistoihin liittyvien oikeuksien tiedot.

Museoiden palvelut kehittyvät

Kaikki tiedot museon objekteista on taltioitava metatietona arkistoon, ja niitä on kyettävä etsimään, löytämään ja käyttämään tehokkaasti. Tulevaisuudessa sovellusten käyttäjät eivät enää ole pelkästään kuraattoreita ja amanuensseja, vaan selailijoita voi monesti tulla museotoiminnan ulkopuolelta. Uudet sovellukset vastaavat tähän haasteeseen uusilla käyttöliittymillä ja uusilla käyttöoikeustasoilla.

Museotoiminnassa ollaan siirtymässä aktiivisemmin vuorovaikutukseen asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Nykyisestä perinteisestä objektilähtöisyydestä siirrytään tarinan kertomiseen, julkaisemiseen ja tapahtumien järjestämiseen.

Kuva sanoo enemmän kuin tuhat sanaa. Kuinka paljon enemmän sitten kertovat todelliset, käytössä kuluneet esineet? Esine kertoo paitsi omistajastaan, yksilöstä, myös laajemmin ympäristöstään ja sopeutumisesta luonnon ja kulttuurin vaatimuksiin.

Monipuolinen kokoelmanhallintasovellus pohjana

CollectionPro:n pohjana oleva modulaarinen Cumulus MediaBank -kokoelmanhallintajärjestelmä on toiminut Suomen museoalalla jo yli 15 vuotta. Museotoiminnassa kokoelmanhallintaratkaisuja on myyty satoihin museoihin ympäri maailmaa. Ratkaisua käyttää tällä hetkellä Suomessa yli 100 organisaatiota, joista toistakymmentä museoita ja korkeakouluja.

Laajimpia julkisia kokoelmapalveluita ovat muun muassa Rovaniemen taidemuseo, Lapin maakuntamuseo sekä Mobilia- ja Serlachius-museot.

Käyttämällä ratkaisuja, jotka tarjoavat oleelliset moduulit ja integraatiot kokoelmasi hallintajärjestelmään sekä monipuolisen hakukoneen ja julkaisumahdollisuudet, poistetaan stressi uusien toimintojen lisäämisestä ja säästetään aikaa ja rahaa.

Järeä kokoelmanhallintasovellus CollectionPro:n pohjana

Museoiden kokoelma-arkisto

Digital Asset Management (aineistonhallinta)

CollectionPro on helppokäyttöinen kokoelmanhallintaratkaisu. Siinä on pohjana tehokas digitaalinen aineistonhallintajärjestelmä (DAM), joka auttaa hallitsemaan museon objekteihin liittyviä mediatiedostoja.

CollectionPro käsittelee kaikki kokoelmanhallinnan osa-alueet, tekee saumattomasti verkkojulkaisut sekä hoitaa aineistojen ja niiden tietojen säilyttämisen digitaalisen aineistonhallinnan (DAM) yhdessä ja samassa tietokannassa.

Verkkojulkaiseminen dynaamisesti

Verkkonäyttely on web-pohjainen sovellus, joka yhdistää saumattomasti ja dynaamisesti tiedon julkaisemisen verkkosivustollesi ja intranetiin. Voit helposti muokata verkkosivuston ulkoasua tai käyttää verkkonäyttelyn voimaa kokoelmatietojesi siirtämiseen seuraavalle tasolle.

Yksinkertaisella web-pohjaisella navigoinnilla ja konfiguroitavilla käyttöliittymillä CollectionPro antaa sinulle mahdollisuuden tutustua tietoihin aina kun niitä tarvitset, missä tahansa ja mahdollisimman nopeasti.

Metadatan avulla suodatetaan, luokitellaan ja lajitellaan objektit. Visuaalinen näkymä auttaa selailijaa hahmottamaan pankin sisältöä ja mahdollistaa julkaisemisen museon yleisöjen ja asiakkaiden käyttöön.

Paikkatiedot, eli GPS-koordinaatit, tarjoavat valtavan edun, kun sijainnit voidaan julkaista käyttöliittymässä suoraan karttakuvana ja käyttää sijaintia hakukriteerinä.

Olemme suunnitelleet kokoelmanhallintaohjelmistoja tukemaan asiakkaitamme. Hallinnoimalla ja jakamalla kokoelmia helposti ja intuitiivisesti, museon työntekijät voivat työskennellä tehokkaammin ja saavuttaa laajemman yleisön. Selailija voi käyttää tietoja milloin tahansa.

Kokoelmien verkkojulkaiseminen dynaamisesti

Kuvagalleriat ovat tämän päivän trendi

Kuvagalleriat ovat tämän päivän trendi

Taidekokoelmien markkinointiin kuuluu lähes poikkeuksetta viestintää, johon tarvitaan valokuvia, videoita ja esitteitä eri viestintäkanaviin. Verkkonäyttelyt galleriamuodossa on moderni tapa esitellä museon viestiä kotisivuilla ja käyttää kokoelmia mielenkiinnon herättäjänä. Erilaiset aineistot (kuvat, videot, PDF-tiedostot, esitykset) voidaan julkaista sopivana sekoituksena tehden niistä entistä houkuttelevampia.

Yleistyneen mobiilikäytön takia on kuvagalleria optimoitava myös älypuhelimille, mikä tekee siitä helposti selattavan ja responsiivisen. Kuvat voi jakaa käyttöliittymästä suoraan sosiaaliseen mediaan tai ladata itselle jatkokäyttöä varten. Galleriasta tulee nopeasti lukijoille tuttu kanava. Julkiset kuvat ovat esillä julkisilla verkkosivuilla, mistä niitä voi myös tilata.

Moderni SaaS-palvelu tai oma sovellus

Olemme luoneet CollectionPro-ohjelmiston, jonka rajapinnat ja moduulit ovat yhteensopivia keskenään. Ohjelmisto on myös suunniteltu tukemaan työnkulkuja kustannustehokkaalla tavalla.

CollectionPro on yksityinen kotimainen SaaS-pilvipalvelu, joka perustuu luotettavaan modulaariseen ohjelmistoratkaisuun Communication Pro:n hallitsemalla palvelimella kotimaassa. Tiedät aina missä tiedostosi sijaitsevat fyysisesti. Sinun ei tarvitse kantaa huolta siitä, että tiedostot rantautuisivat ei-toivottuun sijaintiin.

Voit hankkia sovelluksen myös omalle palvelimelle tai vuokrapalvelimelle tai meidän hallitsemallemme palvelimelle kotimaassa. CollectionPro toimii tarvittaessa myös client/server sovelluksena omalla palvelimellanne. Serverit toimivat sekä Microsoft Windows- että Linux-ympäristöissä.

CollectionPro-kokoelmanhallintajärjestelmällä hallitaan museoiden kokoelmiin kuuluvia aineistoja ja niiden teknisiä, rakenteellisia ja hallinnallisia metatietoja sekä keskeisiä kokoelmatyön prosesseja.

Palvelumme

Palvelumme kattaa koko skaalan aina tietojen muuntamisesta, hostingista, koulutuspalveluihin. Siirryttäessä järjestelmästä toiseen tarvitsee käyttöönotossa tehdä migraatio aineistotyyppien osalta. Tarjoamme migraatiopalvelua aina tapauskohtaisesti asiakkaan siirtyessä CollectionPro:n käyttäjäksi.

CollectionPro-kokoelmanhallintaratkaisu sisältää Rest-API -rajapintoja, joiden avulla voidaan rakentaa yhteyksiä toisten järjestelmien rajapintoihin. Niiden avulla mahdollistetaan esimerkiksi tiedon kerääminen KDK-järjestelmään pitkäaikaisen säilyttämisen tiedostomuodossa (PAS).

Ideana on, että CollectionPro:n sisältöjä tulee haettavaksi myös suomalaismuseoiden kokoelmien Finna-hakuportaaliin (museot.finna.fi) rajapinnan kautta (OAI-PMH -providerille). Tavoitteena on aineiston automaattinen säännöllinen haravointi Finna.fi -verkkopalveluun. Kun CollectionPro on rajapinnan kautta liitetty Finna-palveluun, ovat verkkokokoelmat helpommin kaikkien saatavilla ja siten myös houkuttelevampia.

CollectionPro voidaan integroida Finto-järjestelmään (suomalainen sanasto- ja ontologiapalvelu) kuvailu- ja hakutoiminnallisuuden parantamiseksi.

Haluatko lisätietoa CollectionPro-ratkaisusta?

CollectionPro on aineisto- ja materiaalipankki, johon voit tallentaa kaiken visuaalisen aineiston.
Toiminnot, jotka tekevät CollectionPro-ratkaisusta niin suositun, ovat sen aikaa säästävät automatisoinnit, ajastukset ja työnkulut.
Kun haluatte lisätietoa, tarjoamme mielellämme esittelyä joko webinaarimuodossa tai paikan päällä!