MediaBank – en professionell molntjänst

[nappi href=”http://magnet-media.eu/mediabank/?language=sv” target=”_blank” text=”PROVA VÅR ONLINE DEMO”]

Marknadens fräschaste mediebank

MediaBank är en mångsidig professionell och lättanvänd lösning för hantering av digitalt material, (kallas även DAM, Digital Asset Management) oftast bilder, logotyper, filmer och presentationer. Du kan rikta distribueringen av filer exakt dit det behövs. Betjäna dina återförsäljare, kunder, pressen eller egna medarbetare med allt digitalt material från MediaBanken.

Allt i MediaBanken är sökbart som på Google. Filer kan hittas i en central plats där användarna har åtkomst till materialet på grundval av deras rättigheter. Du kan vara säker på att de tillgängliga filversionerna alltid är korrekta och din varumärkeshantering kan tryggas effektivt. Vi erbjuder möjligheten att skydda filerna med vattenstämpel om så önskas. MediaBank är en SaaS-baserad tjänst och en portal för allt marknadsföringsmaterial.

Marknadsföringportal med många olika nivåer

Mediebank-tjänsten ger t.ex. personalen möjlighet att se och dela material i företagets intranätverk, medan marknadsavdelningen får större tillgång och rättigheter till innehållet. Editorerna (administratörerna) har behörighet att redigera och hantera MediaBankens innehåll.

Företaget erbjuder externa användare delar av mediebanken, oftast också med riktat innehåll. Externa intressenter kan vid behov också erbjudas ett bredare utbud av användningsrättigheterna och även ha behörighet att kontrollerat lägga till innehåll. Delning av material har gjorts lätt och smidigt så att trafiken inte anstränger eller fyller ut e-postlådan med stora filer.

Vi erbjuder en exceptionellt noggrann zoombar förhandsgranskning av bilden, som underlättar användaren vid valet av rätt fil.

 

[nappi href=”#ninja-forms-modal-35″ text=”BOKA EN GUIDAD DEMO” style=”nf-modal-link”] [ninja_forms_modal_form id=38 text_link=”BESTÄLL GRATIS DEMOKONTO”]

 

lappari_webclient

MediaBankens moderna gränssnitt uppmuntrar till att enkelt styra dina filer

MediaBanken är super enkel att använda och ditt digitala material finns alltid tillgängligt. Du som editor (admin) skapar en överskådlig kategoristruktur samt taggar filerna lätt vid uppladdningen, och kan bestämma vem som skall ha åtkomst till vad. Sedan slipper alla att leta efter filerna och sparar tid.

Olika filformat kräver olika arbetsflöden och olika metadata innehåll.  MediaBank implementerar alla dessa optimalt. MediaBanken har en kraftfull sökmotor som hjälper dig lätt att hitta den ”rätta” filen.

Du kan utvidga användningen med olika arbetsflöden och automatiseringar, till exempel arbetsflöde för godkännande och kommentering.

MediaBankens riktgivande prismodell inklusive modellernas funktionsnivåer

Small är framtagen för organisationer som vill hantera sina bilder, logon, videor och PDF-filer.

199 €/mån

2 admin
25 GB
4 användarroller

Egenskaper

Intra/Extranätverk
Hantering av kollektioner
Mångsidig delning av filer
Al-genererade sökord

Standard passar utmärkt för företag och organisationer med behov av varierande mediehantering.

425 €/mån

3 admin
100 GB
5-10 användarroller

Egenskaper

Small modell +
Zoomning av bilder
Publik MediaGallery
Flexibel rättighetsstyrning
och inloggning

Enterprise DAM för organisationer med behov av integration och olika arbetsprocesser.

Be om offert

utvidgas
med
tilläggsmoduler

Egenskaper

Standard modell +
Skräddarsydda
arbetsflöden
Proofing
Kommentering
Integrering till andra system
Videokonvertering
Inbäddad kollektion

Med On-premise bygger du din egen MediaBank på din egen server eller en private cloud lösning.

Be om offert

filerna
i din egna
ICT-omgivning

[nappi href=”https://www.communicationpro.com/sv/skaffa-en-egen-mediabank/” text=”Be om offert”]

Prismodellen är anpassningsbar enligt dina behov

MediaBanken är ett prisvärt alternativ, som växer helt enligt dina kapacitetsbehov eller dina funktionella behov. Du betalar endast för vad ditt företag behöver. Vår modell baserar sig på antalet behöriga användare eller administratörer (content editors) , lagringsutrymme (GB) samt funktionella behov. Mängden användare (content browsers) är obegränsad. Vi erbjuder alltid en kundspecifik anpassning för ibruktagandet av MediaBank tjänsten som debiteras enligt arbetsmängd.

MediaBanken innehåller alltid en publik eller valvis skyddad portal för visuell publicering av filerna samt fildelning på lämpligt sätt enligt behovsprövning. Dina filer ligger trygga på vår hosting-operatörs servrar i Helsingfors. MediaBank avtalet är i kraft i 12 månader och fortgår om avtalet inte sägs upp.  Fri support ingår i avtalet.

Handledning genom hela ibruktagningen av MediaBanken

Målet med MediaBanken är att  spara tid och resurser hos kunden. Vi fokuserar oss på den affärsnytta våra kunder kan få av en marknadsportal med enklare och effektivare arbetsflöden. Flera av våra kunder klarar sig med basmodeller, men likaväl kan enligt en genomgången behovsanalys kundspecifika anpassningar för diverse behov erbjudas. Vi erbjuder implementeringstjänster för konfigurering samt utbildning av administratörer och editorer.

En robust och flexibel tjänst

MediaBank är en privat molntjänst, som bygger på en robust mjukvarulösningen. Till tjänsten har därtill kopplats ihop flera andra programleverantörers moduler för att ytterligare utöka funktionaliteten.

MediaBank är flexibel och den kan lätt integreras med andra system som undviker extra nedladdning av filer i separata tjänster eller system.

En driftsäker inhemsk molntjänst

Med vår inhemska SaaS-baserade MediaBank molntjänst vet du var dina filer fysiskt befinner sig 24/7, och du behöver inte oroa dig för att filen hamnar via ett moln till ett annat land dit den inte får landa.

MediaBanken kräver varken investeringar, mjukvara, specialkunskap  eller  IT-avdelningens stöd. Allt du behöver är en uppkoppling.

Färdig eller anpassad lösning

MediaBank och dess många moduler är omedelbart klara att kopplas och tas i bruk. Här har du en personlig, effektiv och funktionell lösning för optimal materialhantering. Med tjänsten får företaget tillgång till en modern lösning utan investeringar vilka i stället kan gå till något som gynnar kärnverksamhetens lönsamhet. För att säkerställa att tjänsten används optimalt, erbjuder vi ett brett utbud av utbildning och stödtjänster.

[nappi href=”https://www.communicationpro.com/sv/skaffa-en-egen-mediabank/” text=”Be om offert”]