Binuscan – Automatisk bildbearbetning

 binuscan

Professionell automatisk bildproduktion

Bilder kan bearbetas automatiskt på en server utan manuellt arbete eller kvalitetskontroll med beaktande av varje bilds individuella krav. Låter det omöjligt? Nu är det dags att välkomna att det går för sig att utnyttja de möjligheter Binuscan produktionsverktygen ger.

Binuscan är en världsledande leverantör av bildproduktions- samt färgstyrningsprogramvaror. Binuscan har specialiserat sig på professionella kvalitativa lösningar för olika prepress-skeden i tryckprocesser. Binuscan produkterna är kända i Finland redan i över 20 år.

Världen är full av bilder som behöver korrigeras enligt olika användningssyften. Vare sig bilden skall tryckas eller visas på webben, måste varje applicering av bilden bearbetas skilt för sig.

 

Den anrika IPM Service bildproduktionsroboten

Den  automatiska bildbearbetningsservern Binuscan IPM Service har redan under 20 års tid producerat högkvalitativa bilder från original som original.  På grund av moderna verktyg med artificiell intelligens är den i dag en ledande bildproduktionsserver med redan miljarder av producerade bilder.

Bildproduktionen automatiseras på servern

IPM Service analyserar varje enskild bild skilt för sig vad beträffar skärpa, kontrast, ljustyrka, färgbalans, naturliga färger, skinntoner bland andra parametrar. För att uppnå önskat resultat, görs de nödvändiga bildkorrigeringarna först efter en helhetsanalys av bilden.

BinuscanIPM

Följande bildbearbetningsskeden kan automatiseras:

 • Korrigering och kontroll av färgprofil, bildformat samt bildstorlek.
 • Förhandskontroll av bilder samt korrigering med hjälp av artificiell intelligens.
 • ICC-färgseparering för olika ändamål
 • Prosessering av bilder också från sidombrytningsskedet.

Nyttan i bildproduktionen:

 • Erbjuder en konform och högkvalitativ bildbearbetning av kvalitavt varierande utgångsbilder.
 • Sparar väldigt mycket tid och kostnader då varje bild inte behövs bearbetas skilt.
 • Pålitlig process: IPM korrigerar bilden endast då det är nödvändigt.

[separator]

PagefinisherX4 – bild- och färgkorrigering i PDF-dokument

Tack vare Binuscan Pagefinisher X4 kan sidombrytningsfasen äntligen slippa kravet på de tidssintensiva förhandsinställningar av bilder och element! I dagens hektiska arbetstakt och kostnadstryck finns det helt enkelt inte tid längre att manuellt ställa in och korrigera elementen på traditionellt sätt.

Det är dags att  införa ett RGB-arbetsflöde i hela tidningsproduktionen, både i annons- och redaktionell produktion. Dags att förenkla livet för annonsörerna och försäkra  om att deras gulgröna logo kommer att ha rätt färg oavsett vilket tryckeri som trycker den.

 pagefinisher

Cmykproductionlogo

PagefinisherX4 underlättar dig i sidombrytningen bl.a. på följande arbetsskeden och punkter:

 • Insätt olika okorrigerade RGB-bilder i sidombrytningen oberoende av i vilken färgrymd de råkar vara.
 • Använd vilken bild du vill i sidombrytningen, även utskurna eller delar av bilder utan korrigering.
 • Använd fritt olika InDesign specialefekter
 • Du kan även skydda dina bilder från korrigering med att spara dem med rätt CMYK- profil.
 • Inhämta annonsmaterial oberoende i vilken profil de råkar vara.
 • Även material i Pantone färger stöds av lösningen.
 • Erbjuder automatisk kvalitetskontroll
 • Färgseparering enligt ISO Standard och ICC-profiler.
 • Placera den korrigerade PDF-filen i en hotfolder in-mapp och du får en tryckfärdig pdf-fil i ut-mappen, helt automatiskt korrigerad.

Alla element i ditt dokument blir automatiskt korrigerade

PageFinisher producerar professionell kvalitet speciellt då du pga tidsbrist inte klarar av arbetsflödet själv! Slutresultatet är alltid bästa tryckkvalitet med alla objekt i dokumentet färgkorrigerade. (bilder, vektorgrafik och annonser i rätt färgrymd).

Inbyggt i PagefinisherX4 finns en ICC-profil generator. All färgkonvertering sker med hjälp av standard ISO-ICC-profiler; sk Device Link Profiler för CMYK till CMYK konverteringar och eventuell RGB och Gråskala till CMYK med vanliga ICC-profiler. Sidorna kan återprosesseras när som helst för olika papperskvaliteter och pressar och det bästa är att tryckresultatet alltid är optimalt.

Pagefinisher kollar dokumentets kvalitet

Med PagefinisherX4 eliminerar du risken att ha felaktigt material i dokumenten eller att materialet inte är anpassat till er press eller papper. PageFinisher innehåller automatisk bildkorrigering och kan användas till förbättring av bildkvaliteten.

[separator]

CMSSERVER

Cmykproductionlogo

Digital färgstyrning med CMS-Servern betyder rätt färg, minimerad tryckfärgs användning och full flexibilitet i produktionen.

CMS-Server hanterar all färg i dina dokument. Genom att låta den intelligenta Binuscan CMS Servern producera och styra färgerna i din pdf-fil slipper du otreviga överraskningar i den färdiga trycksaken och får alltid rätta kontrollerade färger oberoende av tryckmetod  som appliceras (offset, digipress) eller hurudant papper som används.

Fördelarna med den miljövänligare produktionen med CMS Server är alltså: Optimerade tryckfärgnivåer, rätt färg, perfekt färg, färre makulatur, minimerade torktider, minimerad smetning samt minimerad metameri.

CMS Server anpassar dokumenten till rätt destination och resultatet blir den färg och det utseende som kunden efterfrågat – i alla pressar och på de papperskvaliteter du valt att mäta. Resultatet blir förutsägbart och stabilt, idag, imorgon och för all framtid.