Cumulus bild- & mediebank

cumulus

Cumulus bild- & mediebank

Canto Cumulus utsedd av Capterra som bästa mediabanks-plattform år 2015!
Kolla Capterra-länken. Cumulus är bild- & mediebanken som hjälper dig hantera allt ditt visuella material. En lång period av fortsatt produktutveckling och en världsomspännande aktiv användarbas säkerställer att Cumulus-systemet är anpassningsbart för alla tänkbara krav. Cumulus uppdateras och anpassas regelbundet för att möta den ständigt föränderliga marknaden och användarnas förändrade behov.

Cumulus

Individuell användarupplevelse

Cumulus är en client/server-lösning med en bred skala olika användargränssnitt. Detta möljiggör en enkel tillgång till systemet för en mängd användare från helt olika utgångslägen. Gränssnitten är även flexibla både till utséende och funktionalitet vilket försäkrar att alla i organisationen kan utnyttja systemet just på det sätt som lämpar dem allra bäst.

Digital Asset Management banbrytare redan i 20 år

Cumulus har en i över 20 år fortskriden produktutveckling, en världsomfattande aktiv användarbas och ett stort partnernätverk. Det garanterar ett flexibelt system som kan anpassas för att möta väldigt olika sorters behov. Cumulus har en utveckling som ständigt anpassas för den utvecklande marknaden och användarnas ändrade behov.

Effektiv inmatning av filer med hjälp av automation

Det grundläggande systemet är redo att användas som sådan, utan några anpassningar. Man kommer snabbt och enkelt igång och kan när som helst utvidga såväl funktionaliteten som antalet användare enligt behov. Egenskaperna som gör Cumulus-systemet så populärt är dess effektiva automationer, tidsinställningar och arbetsflöden som minskar tiden som krävs för innehållsadministration.

Skalbar enligt behov

Vid valet av moduler beaktas kundens aktuella behov och även planer för framtida tillväxt. Det lönar sig att införa lösningen i organisationen stegvis. Det möjliggör ett smidigt ibruktagande och att man snabbt kan börja dra nytta av systemet.

Egenskaper

  • Invidivuella användarupplevelser och användargränssnitt
  • Effektiva automationer, tidsinställningar och arbetsflöden
  • Omfattande distributionsmöjligheter och samarbetsfunktioner
  • Noggrant och effektivt definierbara användarrättigheter
  • Fullt stöd för flerspråkighet
  • Färdiga intergrationer för bl.a. Adobe Creative Suite, SharePoint, Dropbox, WordPress, Drupal, Sitecore, Woodwing och 1publish programmen

Versioner:

Cumulus On-Premise

cumulus_On-Premise

Lokalt installerat system

Cumulus MediaBank

wm37_compro_mini

Snabbt ibruktagbar inhemsk privat molntjänst

Flight

flight-screen-mini

Internationell riktad molntjänst för organisationens interna arbete

[wrap width=600] I vår hybridtjänst kombineras som separata tjänster både en säker förvaltning av skyddat material i ett lokalt system och en flexibel och effektiv hantering av publikt material i molnet.
[/wrap]