Planmeca-gruppen är en finländsk producent av hälsoteknologiprodukter. I Planmeca-gruppen ingår också andra tillverkande företag utöver en distributionskedja bestående av fjorton handelsbolag i olika länder. Vid administreringen av produktbilder samt delning av bilder och marknadsföringsmaterial till samarbetspartners använder sig bolaget av Cumulus...
Continue Reading →