Kokoelmahallinnan referenssejä ja toiminnallisuuksia

Kokoelmahallinnan referenssejä ja toiminnallisuuksia

CollectionPro:n pohjana oleva Cumulus MediaBank -kokoelmanhallintajärjestelmä on toiminut Suomen museoalalla jo yli 15 vuotta. Museotoiminnassa kokoelmienhallintaratkaisuja on myyty satoihin museoihin ympäri maailmaa. Ratkaisua käyttää tällä hetkellä Suomessa yli 100 organisaatiota, joista toistakymmentä on museota ja korkeakoulua.

Referenssit

Serlachius-museot korunäyttely

Serlachius-museot

Esimerkkinä uusista Cumulus-järjestelmäpohjaisista sovelluksista mainittakoon Serlachius-museot.

Kokoelmaselaimen avulla tehtiin erikseen karttanäyttely verkkojulkaisuna, joka tarjoaa yleisölle mahdollisuuden tutustua Mäntän kehityksestä 1600-luvulta nykypäivään kertoviin karttoihin. Verkkojulkaisuun liitettyjen kuvien 200% Zoom-toiminto mahdollistaa tarkan karttojen yksityiskohtien tutkimisen.

Uutta on myös Serlachius-museoiden verkkonäyttely, Eric O. W. Ehrströmin korudesignia ja -luonnoksia galleriamuodossa esittelevä Korulipas. Aineistot ovat selailtavissa kotisivuilta ja myös älypuhelimilla. Aineisto on jaettavissa sosiaaliseen mediaan ja joukkoistamisen ansiosta selailijat voivat lisätä tietoa koruista museon käyttöön.

Rovaniemen taidemuseo

Rovaniemen taidemuseo ja Lapin maakuntamuseo ovat Suomessa ensimmäisten joukossa, jotka ovat julkaisseet kokoelmia verkkosivuille. Siitä esimerkkinä vaikkapa Korundin kokoelmanäyttely.

Kuva-arkisto sisältää Rovaniemen taidemuseon Jenny ja Antti Wihurin rahaston kokoelman taideteokset. Cumuluksen tehokkaan hakumoottorin ansiosta arkistossa voi tehdä hakuja asiasanoilla, taiteilijan nimellä, taideteoksen nimellä, tekniikalla tai vuosiluvulla.

Rovaniemen taidemuseon kokoelmanäyttely

Lapin maakuntamuseo

Kokoelmaselaimessa voi tutustua kolmeen eri Lapin maakuntamuseon kokoelmaan: esinekokoelmaan, arkistokokoelmaan ja kuvakokoelmaan. Selainsivulla voi liikkua eri kokoelmien välillä. Esine- ja kuvakokoelmassa on myös nähtävänä Kotiseutuyhdistys Rovaniemen Totto ry:n aineistoa. Museoiden aineiston erottaa diaarinumeron perusteella.

Nähtävänä on vain osa aineistosta. Määrä karttuu luetteloinnin ja digitoinnin myötä. On hyvä huomioida, että kaikkea aineistoa ei voi laittaa julkisesti nähtäville mm. yksityisyydensuojan ja tekijänoikeuksien vuoksi.

Mobilia

Mobilia on tieliikenteen alan valtakunnallinen erikoismuseo. Mobilian julkinen kokoelma tarjoaa laajan palvelutuotteiston kaikkiin auto- ja tiealan museo-osaamista edellyttäviin tehtäviin. Mobilia on sekä automuseo että tiemuseo, mikä konseptina on harvinainen – jopa kansainvälisesti.

Mobilian tieliikennehistorialliset kokoelmat muodostuvat Mobilia säätiön omistamasta kokoelmasta sekä Mobilian palvelusopimuksilla hoitamista esine-, arkisto-, kuva- ja kirjakokoelmista. Luetteloituihin ja digitoituihin kokoelmiin voi tutustua Cumuluksella toteutetun eKokoelmat-selaimen kautta.

Mobilian eKokoelmat-selain

Ominaisuuksia

Turvalliset sovelluksen käyttöoikeudet

CollectionPro on selainpohjainen, joten kaikki organisaatiosi henkilöt, tai vain ne, jotka olet määrittänyt – saavat täyden pääsyn ajankohtaisiin tietoihin, olivat kollegat toimistossa tai tien päällä. CollectionPro hyödyntää käyttäjän tietoturva-asetuksia, jotka olet jo asettanut, varmistaaksesi, että mediasisältösi ja kuvien latausoikeudet ovat turvallisia.

Kokoelmanhallintaa jokaiselle roolille

Parempi kokoelmien hallinta vaikuttaa jokaisen toimijan työhön. Oli kyseessä kuraattori, amanuenssi, konservaattori, kokoelmien hallinnasta vastaava tai muu työntekijä, tarjoaa CollectionPro eri museo- ja gallerian ammattilaisille omat roolit ja käyttöliittymät.

Kokoelmanhallinta tarjoaa yhtenäisen ja keskitetyn luettelointi- ja tallennusratkaisun kuville, esineille ja muille kohteille. Roolipohjainen oikeuksienhallinta mahdollistaa myös eri museoiden ja työntekijän joustavan yhteistyön.

Näkymät määrittävät sen, mitkä metatietokentät näkyvät eri käyttäjäryhmille. Näkymä voidaan määrittää myös käyttäjäkohtaisen valinnan mukaan, samoin esitystapa.

Konservoinnin dokumentointi

Luettelointi hallitusti

CollectionPro on web-pohjainen työkalupakki konservaattoreille, joka keskittää ja tukee heidän päivittäistä toimintaansa. Selkeä luettelointi ja helppo luetteloidun tiedon löytäminen monipuolisilla hakuominaisuuksilla. Luetteloidun tiedon käyttäminen ja esittäminen kokoelmina mm. yleisölle, ja tutkimukselle.

Tulosta raportteja, hallitse tutkimuksia, projekteja ja yksityiskohtia. Merkitse kuvia ja tietoja yhteistyössä muiden asiantuntijoiden kanssa ja vie tieto toisiin järjestelmiin. Sovelluksen avulla voit yhdistää, synkronoida, organisoida, paikantaa ja jakaa museon median helposti.

Apuvälineeksi automatisointi ja tekoälypohjainen kuvantunnistuspalvelu

Käyttämällä tekoälypohjaista autotägäys-sovellusta saat kuville asiaankuuluvat tägit, eli avainsanat, automaattisesti! Kuvat jäsennöidään ja sovellus ehdottaa kuviin liittyviä tägejä, joita itse voit hyväksyä tai muuttaa. Sovelluksen monikielinen hakusanoitus tuo valtavan ajansäästön ja auttaa tiedostojen hakuprosessia kansainvälisessä toiminnassa.

CollectionPro on aineisto- ja materiaalipankki, johon voit tallentaa kaiken visuaalisen aineiston. Toiminnot, jonka takia ratkaisu on niin suosittu, ovat sen aikaa säästävät automatisoinnit, ajastukset ja työnkulut. Tekninen metatieto kerätään automaattisesti järjestelmään tuoduista kuvista.

Tekoälypohjainen kuvantunnistuspalvelu

Synkronoi tutkimusta CollectionPro:lla

Synkronoi tutkimusta

Hyödynnä tutkimusmahdollisuuksia sovelluksen kuvazoomausten, kuvamerkinnän ja ristiviittausten avulla, jotta saat kokonaiskuvan objektista. CollectionPro mahdollistaa helpon tietojen jakamisen ja edistää yhteistyötä sekä oppilaitosten tutkijoiden että kumppanimuseoiden ja muiden asiantuntijoiden kanssa.

Digitaalinen luettelointiprosessi

Luo arkistointikortteja eli tietueita

Dokumentoi esineiden yksityiskohtia

Tee arvio kohteen arvosta

Linkitä muu media kohteeseen

Merkitse sijainti kohteelle

Kokoelmahallinnan digitaalinen luettelointiprosessi

Hallitse tietojasi keskitetysti yhdessä paikassa

CollectionPro-ohjelmisto on selainkäyttöinen erilaisten objektityyppien (esineet, taideteokset, kuvat, av-aineistot, asiakirjat, kirjat) hallintaan ja hakuun tarkoitettu ratkaisu.

CollectionPro:ssa voit hallinnoida lisäksi esimerkiksi kokoelmia, diaarioita, osapuolia ja tapahtumia. Modulaarinen rakenne mahdollistaa käytön laajentamisen myös muihin objektityyppeihin tai tiedontarpeisiin.

Tietokannan tiedot liittyvät suoraan kaikkiin arkistokortteihin, koska kaikki tiedot säilytetään yhden jaetun tietokannan sisällä. Kun uuteen dataan syötetään lisätieto, on se välittömästi saatavana kaikissa moduleissa. Tämä ei vain yksinkertaista tiedon syöttämistä, vaan auttaa ylläpitämään yhtenäistä dokumentointia ja standardeja ja edistää yhteistyötä eri rooleissa olevien kollegoiden välillä.

Yksinkertaistettu työnkulku

Voit helposti hallita ja lisätä uusia digitaalisia resursseja yksinkertaisesti raahaamalla ja pudottamalla (Drag&Drop) tiedostot sovellukseen. Lataa yksittäisiä tiedostoja tai luo mediakokoelma ja lataa se yhdellä napsautuksella.

Nopeat ja helppokäyttöiset haut

Voit etsiä yksinkertaisella termillä tai hienostuneella usean kriteerin laajennetulla ristihaulla ja intuitiivisella suodatuksella ja löydät kaikki digitaaliset resurssit nopeasti. Hae avainsanan, kuvauksen, tunnistenumeron, diaarinumeron tai muun hakukentän mukaan. Hakuihin voidaan sisällyttää esim. konservointi, arviointi, kirjallisuus, alkuperä, sijaintihistoria ja paljon muuta. Kun löydät arkistokortin tai tietueen, näet heti kaikki linkitetyt mediatiedot.

Täydellinen mediatiedoston hallinta

CollectionPro:ssa voit hallita yli 200 tiedostotyyppiä, kuten PDF-, Word-, TIFF-, JPEG- ja Excel-tiedostoja. Objektien yksityiskohtien näkyvyydet määräytyvät omista tarpeista, ovat täysin konfiguroitavissa ja turvallisuustarkoituksessa määriteltävissä.

Hallitse tekijänoikeuksia

Vältä tekijänoikeusrikkeitä varmistamalla, että kaikilla organisaatiossasi on pääsy nykyisiin käyttöoikeustietoihin. CollectionPro mahdollistaa objektin tai tietyn kuvan tekijänoikeusrajoituksien hallintaa. Sovellus tallentaa ja linkittää tekijänoikeustiedot, kuvaukset ja muistiinpanot arkistokortteihin tai kohteisiin.

Kokoelmahallinnan web-käyttöliittymä

Kattava kokoelmien hallinta

CollectionPro:ssa on laaja valikoima työkaluja, jotka helpottavat luettelointia, muokattavissa olevasta objektin arkistokortti-näkymästä tietojen syöttämiseen, globaaleihin muutoksiin ja tehokkaisiin tuontitoimintoihin, kuten tieto lahjoituksista ja hankintojen yhdistämisestä. Sisältöä ja kuvia voi luetteloida samanaikaisesti. Integroitu rakennettava sanasto sisältää avainsanahierarkian, jonka avulla voit liittää kuvailevat termit kokoelmaan. Hallitse kokoelman koko elinkaarta (näyttely-, lainaus-, toimitus) konfiguroidulla arkistokortilla. CollectionPro tukee myös monikielisyyttä.

Massamuokkaustyönkulut tuettuina

Ratkaisu tukee yksittäisten objektien ja objektikokonaisuuksien hierarkkista luettelointia ja mahdollistaa aineistojen massasyötön ja objektikokonaisuuksien massamuokkauksen. Luokituksessa ja asiasanoituksessa voidaan hyödyntää asiasanalistauksia ja ontologiapalveluita.

Käytä CollectionPro-ohjelman kuvamerkintätyökaluja tekstin ja grafiikan kuvaamiseen. Median ja objektitietueiden yhdistäminen ja relaatioiden hyödyntäminen mahdollistaa entistä selkeämmän webjulkaisutyön työnkulun.

Haluatko lisätietoa CollectionPro-ratkaisusta?

CollectionPro on aineisto- ja materiaalipankki, johon voit tallentaa kaiken visuaalisen aineiston.
Toiminnot, jotka tekevät CollectionPro-ratkaisusta niin suositun, ovat sen aikaa säästävät automatisoinnit, ajastukset ja työnkulut.
Kun haluatte lisätietoa tarjoamme mielellään esittelyä joko webinaarimuodossa tai tulemme myös paikan päälle esittelemään ratkaisua.

Tilaa uutiskirje sähköpostiisi

Tilaan