Tiedostojen käyttöhistoria kaaviomuodossaAineistopankissa tiedostojen löydettävyys perustuu metatietoihin, eli tietoihin jotka kertovat jotain pankissa olevista tiedostoista. Usein metatiedot syötetään käsin järjestelmään, mutta aineistopankin järjestelmä voi myös lukea paljon tietoa suoraan tiedostoista. Tällaisten automaattisten metatietojen hyödyntäminen on helpoin tapa parantaa aineiston löydettävyyttä, sillä se vaatii vain kertamäärittelyn eikä jatkuvaa manuaalista syöttöä.

Kun tiedostot sitten ovat ainestopankissa ja niitä haetaan, ladataan ja käytetään, niin niihin kertyy käyttöhistoria. Myös tämä käyttöhistoria on mahdollista hyödyntää metatietoina jotka voivat helpottaa tiedostojen löytämistä ja valitsemista.

Käyttötietojen esilletuonti

Aineistopankkijärjestelmä on pitkään pystynyt tallentamaan tietoa tiedostojen käytöstä kuten latausmäärät ja esikatselumäärät. Nämä tiedot ovat kuitenkin olleet hyvin suojattuja ja ainoastaan järjestelmän ylläpitäjien nähtävissä. Tähän on tullut muutos, ja nykyään käyttötiedot voidaan linkittää tavallisiin metatieto-kenttiin. Tämä mahdollistaa helpomman pääsyn käyttötietoihin ylläpitäjille, mutta ennen kaikkea sitä että tiedot ovat helposti jaettavissa kaikille käyttäjille ja myös verkkoon.

Suosiokentät helpottavat aineiston valinnassa

Nyt on siis mahdollista luoda eräänlaiset suosiokentät jotka loppukäyttäjät voivat käyttää esimerkiksi lajitellakseen tiedostot niiden suosion mukaan. Jos käyttäjän tekemä haku tuottaa laajan tuloksen ja hän on epävarma miten tiedostot kannattaisi seuloa läpi ja valita ne muutamat tiedostot mitä otetaan käyttöön, voi lajittelu suosion mukaan auttaa tässä. Ehkä käyttäjä haluaa pelata varman päälle ja valita tiedosto mitä muutenkin käytetään paljon. Tai sitten hän haluaa erottua joukosta ja valita tiedoston jota ei vielä olekaan käytetty. Suosiokentät mahdollistavat tämän.

Loppukäyttäjille räätälöitävä ratkaisu

Suosiokentät perustuvat yleensä joko latauksien tai esikatseluiden määriin. Kentät ovat vapaasti nimettävissä, joten on järjestelmän ylläpitäjien päätettävissä halutaanko loppukäyttäjille kertoa mikä toimii suosion mittarina vai tyydytäänkö yleisempään nimitykseen. Kentät voi myös liittää tiedostojen infotietoihin jos halutaan näyttää käyttäjille tarkat lataus- ja esikatselumäärät. Yleensä kuitenkin pelkkä lajittelu riittää. Tällaisia kenttiä voi luoda useita tarpeen mukaan, mutta loppukäyttäjille on helpompaa jos heidän käytössä on vain yksi suosiokenttä.

Reaaliaikainen ja vaivaton seuranta

Parasta suosiokentissä on se että ne eivät vaadi minkäänlaista ylläpitoa vaan niiden sisältö päivittyy sitä mukaan kun aineistopankkia käytetään. Tiedosto jota tänään ei ole vielä käytetty kertaakaan voi viikon kuluttua olla pankin käytetyimpiä. Suosiokenttien avulla tämä tieto saadaan reaaliaikaisesti hyötykäyttöön. Mikäli kiinnostuit aiheesta ja haluat tietää enemmän, ota yhteyttä!