Aineistopankissa tiedostojen löydettävyys perustuu metatietoihin, eli tietoihin jotka kertovat jotain pankissa olevista tiedostoista. Usein metatiedot syötetään käsin järjestelmään, mutta aineistopankin järjestelmä voi myös lukea paljon tietoa suoraan tiedostoista. Tällaisten automaattisten metatietojen hyödyntäminen on helpoin tapa parantaa aineiston löydettävyyttä, sillä se...
Continue Reading →