Todistetusti pitkät asiakassuhteet

Laaja asiakaskuntamme koostuu PK-yrityksistä aina julkishallintoon ja pörssiyhtiöihin. Pitkään alalla olleena voimme todeta, että asiakassuhteemme ovat useimmiten pitkäaikaisia kumppanuuksia. Toiminnassamme projektit tehdään yhteistyönä asiakkaan kanssa pitkällä tähtäimellä. Huolehdimme aineistonhallintapalveluiden koko elinkaaresta.

Valitsemme ratkaisumme asiakaslähtöisesti

Asiakkaamme ovat usein menestyviä oman alansa ammattilaisia. Heidän näkemyksensä omasta liiketoiminnastaan ja tavoitteistaan sekä heidän osaamisensa avulla rakennamme heille sopivan aineistonhallintapalvelun. Hyöty tästä toimintamallista on että se parantaa asiakkaidemme kommunikointia ja tukee heidän liiketoimintaansa tarjoamalla parempia asiakaskokemuksia omille asiakkailleen.

 

 

Referenssit

Case Planmeca

Planmeca Group on suomalainen terveysteknologian laitevalmistaja, jonka yritysryhmään kuuluu useiden valmistajayritysten lisäksi jälleenmyyntiyhtiöitä. Tuotekuvien hallinnointiin sekä kuvien ja markkinointimateriaalien jakamiseen yhteistyökumppaneille sekä medialle yhtiöryhmä käyttää Cumulusta.

Lue lisääX

Cumulus Sites -nettipalvelu on käytössä nykyisin neljällä konserniyhtiöllä. Planmecan omassa palvelussa on lisäksi käytössä EOSP-lisäosa fyysisten markkinointimateriaalien tilaamiseen ”verkkokaupasta”.

Materiaalien hallinnoinnin pitää myös olla helppoa ja niiden päivittyminen nettipuolelle reaaliaikaista. Käytössämme on lisäksi Smart Categories -lisäosa, jolla saamme esimerkiksi esitteiden ja käyttöohjeiden kielivalintafiltterin toteutettua.

Esitteiden selailuun tarjoamme kuitenkin lisäksi tableteille sopivassa muodossa oman erillisen käyttöliittymän, jota voi käyttää myös offlinena.

”Meille on tärkeää tarjota helppokäyttöinen materiaalipankki yhteistyötahoillemme. Samasta paikasta saa ladattua tuotekuvat, sähköiset esitteet ja käyttöohjeet. Palvelusta voi lisäksi tilata kaikki fyysiset esitteet, käyttöohjeet sekä myynninedistämismateriaalit ‒ vaikkapa suoraan messuille toimitettuna.” 

-Maarit Vannas, Markkinointijohtaja, Planmeca

Case Moomin

Moomin Characters Oy Ltd on virallinen Muumi-tuotteiden tavaramerkin hallinnasta vastaava taho. Kaikki Muumilaakson hahmot ovat maailmanlaajuisesti rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muumeilla on maailmanlaajuisesti yli 450 lisenssinhaltijaa, joiden koordinointia hallitaan mm. Cumulus MediaBankin avulla.

Lue lisääX

Moomin jakaa brändin lisensoitavaa materiaalia maailmanlaajuisesti webin kautta agenteille ja sadoille yhteistyökumppaneille, tietokannassa korostuu Cumuluksen monipuolinen mutta helposti hallittava roolipohjainen oikeuksien hallinta.

”Pienenä organisaationa halusimme ulkoistamisella varmistaa osaavan ylläpidon ja tuen järjestelmälle. Käytämme Cumulus MediaBankia digitaalisen aineistomme jakeluun eri sidosryhmille sekä arkistointiin.”

– Pekka Halonen Moomin Characters Ltd.

Laaja asiasanarakenne varmistaa oikeiden kuvien nopean löytämisen ja täysin monikielinen sisältö ja käyttöliittymä puolestaan kansainvälisen käytettävyyden. Tehokkaan zoomauksen ansiosta taiteilijan kädenjälki on täydellisesti nähtävissä kuvia
valitessa.

Lainattava näyttelymateriaali on omassa tietokannassaan, josta ylläpito ja yhteistyökumppanit näkevät taulujen ja esineiden varaustilanteen suunnitellessaan tulevia näyttelyitä.

Tove Janssonin valokuvakuvagalleriassa on kuvia Toven elämästä ja perheestä vuosien varrelta.

Case Serlachius

Gösta Serlachiuksen taidesäätiö ylläpitää kahta Serlachius museota, joiden molempien juuret ovat paperia jalostaneen ja taidetta keränneen Serlachius-suvun, metsäyhtiön ja pienen paperipaikkakunnan historiassa. Taidesäätiön omat kokoelmat kuuluvat Pohjoismaiden suurimpiin yksityisiin taidekokoelmiin.

Kokoelmiin kuuluu myös Serlachius-yhtiön asiakirja ja valokuva-aineistoa, laaja arkkitehtipiirustuskokoelma sekä esinekokoelma.

Lue lisääX

Cumuluksella on keskeinen rooli museon arkistokokoelmien hallinnassa. Museon esinekokoelma ja kaikki sähköiset arkistoaineistot talletetaan Cumulukseen luotuihin tietokantoihin. Jokainen kokoelmatietokanta on erikseen räätälöity kyseiselle aihepiirille sopivaksi. Huolella tehdyt tietokannat ja ketterät hakutoiminnot varmistavat, että tiedonhaku on joustavaa ja palvelee hyvin tutkimusta. Aineistoista on helposti ja nopeasti löydettävissä juuri tarvittava materiaali ja sen sijaintitiedot arkistossa.

”Olemme olleet hyvin tyytyväisiä yhteistyöhön Communication Pron kanssa. Tämä yhteistyöhän on kohta kestänyt 10 vuotta!”

-Kokoelmasuunnittelija Leena Leiman Serlachius-museoista.

Cumuluksen kautta on parannettu kokoelmien saavutettavuutta myös erillisten kokoelmatietokannoista luotujen Web-julkaisujen kautta.

Kokoelmaselaimen avulla tehtiin erikseen karttanäyttely verkkojulkaisuna, joka tarjoaa yleisölle mahdollisuuden tutustua Mäntän kehityksestä 1600-luvulta nykypäivään kertoviin karttoihin. Verkkojulkaisuun liitettyjen kuvien 200% Zoomtoiminto mahdollistaa tarkan karttojen yksityiskohtien tutkimisen. http://serlachius.fi/fi/kokoelmat/karttajulkaisu/

Hextop-Kaarina

Case Hextop Oy

Hextop valitsi Communication Pro.n tarjoaman nettipohjaisen Pagefinisher palvelun jolla Hextopin kuvakorjaukset ja värisäädöt PDF-tiedostossa tehdään automaattisesti etänä. Netissä tapahtuva palvelu automatisoi tuotannon työvaiheita ja on nopeuttanut julkaisujen valmistuksen Hextopilla.

Lue lisääX

Hextop Oy on kohdentamatonta suoramainontaa valtakunnallisille erikoiskaupan ketjuille tekevä  yritys Kaarinassa. Tuotantoskaala sisältää perinteisestä sanomalehtiilmoitusten, printtiesitteiden ja suorajakelulehtien valmistuksesta aina nykypäivän nettimainonnan tekoon.

”Nykypäivän tiukat aikataulut lehtien ja julkaisujen tuotannossa perinteisellä tavalla puristavat tekijät ahtaalle. Jotta 5 hengen yritys pystyy pitämään asiakkaiden yhä kireämmät mainostuotteiden aikataulut, etenkin tuotannon läpimenoajat kurissa, haki Hextop apua kuva- ja julkaisutoiminnan valmistuksen automaatiosta.”

– Toimitusjohtaja Heikki Hirvonen

Manuaalinen kuvien käsittely jäänyt pois taittotyöstä

Kuvien muokkaus on työläs tehdä itse. Pagefinisher palvelun ansiosta Hextopilla ei tarvitse enää tehdä kuville ja elementeille esikäsittelyä sivuntaitossa. Kuvia ei tarvitse säätää eikä kuvien kokoa muuttaa jonka seurauksena julkaisujen taittotyö on helpottunut ja nopeutunut.  Kuvien käsittely rajoittuu enää yksittäisten kuvien ulkoasun täysin uuteen muokkaukseen. Hextopilla InDesign taitosta tehty PDF-tiedosto raahataan yksinkertaisesti Pagefinisher palvelun IN kansioon ja hetkisen kuluttua on painovalmis PDF-tiedosto OUT kansiossa.

Painolaatu varmennetaan automaattisesti

Pagefinisher palvelulla saadaan julkaisumateriaalin painolaatu varmennettua, eikä tarvitse itse kantaa huolta painolaadusta. Palvelussa valitaan joko offset- tai sanomalehtilaatu painojäljelle ja sovellus tekee muokkaukset automaattisesti painovalmiiksi. Etenkin sanomalehtipuolella on ollut suuri hyöty siinä, että painettu materiaali näyttää hyvältä toteaa Hirvonen. Mitään värisäätöä ei ole tarvinnut tehdä kun julkaisut on tehty painovalmiiksi.

Communication Pro:n toimittama Pagefinisher palvelu on ollut Hextopilla käytössä nyt jo parisen vuotta ja hyödyt ovat olleet merkittävät julkaisujen kuvien keskinäisessä tasalaatuisuudessa. Raskaat aikaavievät kuvienkäsittelyn työvaiheiheet ovat vähentyneet. Pagefinisher palvelu on helpottanut koko organisaation työtä, kiteyttää Hirvonen.

 

Case Outotec

Maailman johtavana mineraalien- ja metallienjalostusteknologian toimittajana Outotec on kehittänyt vuosikymmenien aikana lukuisia uraauurtavia teknologioita. Yritys tarjoaa myös innovatiivisia ratkaisuja teollisuusvesien käsittelyyn, vaihtoehtoisten energialähteiden hyödyntämiseen ja kemianteollisuuteen. Outotecin kuvat laitettiin järjestykseen ja käyttäjien saataville. Kuvat löytyvät nyt helposti visuaalisesta näkymästä hakuja apuna käyttäen.

Lue lisääX

Outotec etsi ratkaisua suurten kuvatiedostomäärien hallintaan ja jakeluun. Cumuluksen työkaluilla saimme aineistosta visuaalisen näkymän, jota voidaan rajata erilaisin hakuehdoin. Lisäksi Cumulus mahdollisti kaiken tämän ilman, että käyttäjien tarvitsi opetella uutta tapaa tallentaa tiedostoja.

”Outotecillä tuotetaan Porissa paljon kuva aineistoa. Kuvat tallennetaan normaaleihin kansioihin, josta niitä oli käyttäjien vaikea löytää myöhemmin. Ratkaisuna ongelmaan esitimme Cumulusta, jolla voidaan skannata koko aineisto visuaaliseen näkymään ja käyttää jo olemassa olevaa tiedostojen nimeämistä hakujen apuna.”

– Kai Hietala, ICT specialist, Outotec

Käyttäjillä on myös mahdollisuus ladata kuvatiedostosta selaimella vain se osa, jota he tarvitsevat. Tällöin ei tarvita erillisia kuvankäsittely ohjelmia käyttäjien työasemilla.

Case Oulun yliopisto

Oulun yliopiston viestintäpalvelut vastaa yliopiston yhteisestä sisäisestä sekä ulkoisesta viestinnästä, visuaalisesta ilmeestä ja yhteisistä viestintäkanavista. Tehtävänä on tiedottaa yliopiston toiminnasta, edistää vuorovaikutusta yliopiston sisällä ja ympäristön kanssa sekä vahvistaa yliopiston tunnettuutta. Viestintäpalvelut tarjoaa perustehtäviensä lisäksi tukipalveluja yliopiston laitoksille ja henkilökunnalle. Aineistopankki on osa näitä palveluja.

Lue lisääX

Yliopiston toiminnan mukaan tehty asiasanarakenne sekä hakusanoitus helpottavat aineistojen löytämistä. Niin logo-tiedostot kuin valokuvatkin ovat helposti yliopistolaisten ulottuvilla. Julkaisutasojen avulla aineisto on luokiteltu eri kohderyhmille sopivaksi.

”Kuva-aineiston jakaminen yliopiston sisällä sekä lähettäminen eteenpäin yhteistyökumppaneille on helpottunut merkittävästi palvelinversion käyttöönoton myötä. Kaksikielisenä järjestelmänä Cumulus palvelee myös englanninkielistä henkilökuntaa.”  

-Petri Ovaskainen, graafinen suunnittelija, viestintäpalvelut

 

Case Helkama-Auto

Monipuolisen digitaalisen esitemateriaalin julkaiseminen on liittynyt jo pitkään Skodan maahantuntuojan, Helkama Auton toimintaan. Skoda autojen menestykseen on osaltaan vaikuttanut Skoda Magazinen sekä autojen esitteiden tasokkaat virtuaalijulkaisut joita on tarjottu netissä myynti- ja  markkinointiorganisaatioille, huoltopisteille ja ennenkaikkea tietenkin potentiaalisille ostajille, eli suurelle yleisölle.

Lue lisääX

”Vuoden 2008 syksyllä Skoda aloitti yhteistyön Communication Pro:n kanssa, ja Skodalla ollaan oltu erittäin tyytyväisiä. Palvelun avulla kaikki Skodan esitemateriaali on aina ajan tasalla, brändihallittua ja tarkasti luettavissa netissä muutamalla klikkauksella. MagNet e-Publishing palvelu vastasi parhaiten tarpeisiimme, kertoo Helkama Oy:n  Kari Aalo”

Communication Pro:n MagNet ePaper palveluiden avulla hoidetaan näin aktiivisesti viestintää loppukäyttäjien suuntaan. Kun kaikki digitaalisen esitemateriaalin julkaiseminen hoituu yhden palveluntarjoajan kautta, ei Helkaman tarvitse huolehtia lisätyöstä tai yhteensopivuusongelmista. ”Digitaalisen esitemateriaalin esittäminen ePaper muodossa webbisivuiltamme ja uutiskirjeistämme korostaa Skoda Autojen laadukasta ilmettä”, Aalo summaa.

Katso esimerkki

Case Forssa Print

Tänä päivänä Forssan Kirjapaino -konsernin tilauspaino on täyden palvelun painotalo, joka tuottaa sekä kotimaisille että kansainvälisille asiakkailleen korkealaatuisia painotuotteita. Painolaitokset sijaitsevat Forssassa ja Tampereella sekä myyntikonttorit Helsingissä, Tukholmassa ja Moskovassa.

Lue lisääX

Koska lehtituotannossa käytetään valtavia kuvamääriä, ja jokainen kuva on käsiteltävä painokuntoon, kuluu kuvankäsittelyvaiheessa valtavasti työaikaa ja rahaa. Kova kilpailutilanne asiakkaista ja samalla paine pienentää kuluja, on ollut tärkeä syy tehostaa kuvankäsittelyn työvaihetta automaatiotyökaluilla.

”Forssa Print panostaa automaattiseen kuvatuotantoon. Binuscan IPM-Service tarjoaa tasalaatuista painojälkeä asiakkaan vaihtelevista kuvista”

– Laatu- ja kehityspäällikkö Jorma Aaltonen

Binuscanin IPM Service autorepro ratkaisulla Forssa Print tarjoaa asiakkailleen joustavaa asiakaspalvelua ja henkilökunnalle mahdollisuuden nopeaan ja tasalaatuisten kuvien tuotantoon. Asiakkaan originaalista kun originaalista saadaan automaattisesti tuotettua oikenväristä ja tasalaatuista painojälkeä ilman aikaavievää manuaalista kuvakäsittelyä. Tämä tuotantomalli keventää lehtituotannon kustannusrakennetta samaan aikaan kun laadunvalvonta kuvatuotannossa hoituu automaattisesti.

Case Åbo Akademi

Kommunikationsenheten vid Åbo Akademi är liten men arbetar effektivt med universitetets kommunikation. Till enhetens uppdrag hör bland annat att synliggöra universitetets verksamhet, såväl internt som externt. Bilder är en allt viktigare del av kommunikationsverksamheten, de används dagligen i publikationer, på webbsidor och i sociala medier. Dessutom står kommunikationsenheten till tjänst med en pressbildbank. Det är därför viktigt att ha ett välfungerande bildhanteringsverktyg.

Lue lisääX

De vanligaste funktionerna i bildbanken är lätta att använda och sökningen fungerar mycket smidigt. Det är dessutom ett stort plus att vi kan få utbildning och support på svenska av Communication Pro. bildbank.abo.fi

”Vi har inte tidigare haft ett egentligt hanteringsverktyg för våra bilder. Det är med glädje vi konstaterar att ibruktagandet av Communication Pros bildbank var mycket enklare än vi förväntat oss. Hanteringen, översikten och möjligheten att dela bilder till våra samarbetspartners har nått en helt ny nivå. Vi arbetar inte dagligen med vår bildbank men den blev genast en av de viktigaste delarna i vår verktygspalett.” Rolf Niskanen, grafisk planerare, kommunikationsenheten

asiakkaitamme

SoitaLähetä viesti