Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä
Oy Communication Pro Ab
Särkiniementie 5 B
00210 Helsinki
puh. +358 96877300

2. Rekisteriasiat
Asiakaspalvelumme vastaa viimeistään kahden arkipäivän kuluessa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin.

3. Rekisterin nimi
Oy Communication Pro Ab:n markkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja Oy Communication Pro Ab:n oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan, Oy Communication Pro Ab:n ja/tai sen yhteistyökumppaneiden mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella Oy Communication Pro Ab:n viestimien ja palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri voi sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista:

  • Nimi
  • Sähköpostiosoite
  • Matkapuhelinnumero
  • Yritys ja asema
  • Yrityksen osoitetiedot

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteri koostetaan Oy Communication Pro Ab:n asiakastietojärjestelmästä ja tietoja pidetään yllä manuaalisella päivityksellä. Asiakkaan nimi- ja osoitetietoja voidaan päivittää myös muista lähteistä, kuten esimerkikisi Väestörekisteristä. Asiakasrekisterin yhteys- ja muut asiakkuustiedot saadaan asiakassuhteen syntyessä ja sen aikana asiakkaan rekisterinpitäjälle tekemistä ilmoituksista. Asiakassuhde katsotaan alkaneeksi, kun asiakas
1) kysyy tarjousta tuotesivulla tai ottaa yhteyttä
2) tilaa uutiskirjeen tai
3) tilaa tuotteita

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Rekisterinpitäjä ei luovuta Asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä. Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Tietojen poistaminen
Tietoja voidaan poistaa Asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Oy Communication Pro Ab:n tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

10. Kielto-oikeus
Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa ja muuta markkinointia varten. Suoramarkkinointikielto tallennetaan asiakkaan rekisterinpitäjälle erillisestä ilmoituksesta.

11. Evästeet
Käytämme sivuillamme ja uutiskirjeissämme “cookie” toimintoa eli evästeitä.